Europejska waluta oczekuje dzieki decyzję ECB

27 lipca, 2020
Category: waluty

W czerwcu pozostawiono gryzie niezmiennie w stopniu 1, 25 proc, ale w lipcu oczekiwana wydaje sie podwyżka sluzace do 1, 50 proc. Sugerują to słowa Jean-Claude Trichet’a, który podkreślał, że wobec presji inflacyjnej konieczna wydaje sie „wzmożona czujność”. Słowa te już wcześniej były używane przez prezesa Europejskiego Agencji bankowej Centralnego, sygnalizując podwyżkę stóp. Jeżeli rozstrzygniecie będzie harmonijna z oczekiwaniem rynkowymi to nie winna mieć znacznego wpływu dzieki kurs eurodolara, gdyż została już zdyskontowana. Euro mogą wesprzeć na godz. 12: 00 dane o germanskim przemyśle, skąd już wczoraj nadeszły niespodziewanie dobre odczyty.

O godz 13: 00 poznamy decyzję Banku Wielkiej brytanii w sprawie stóp procentowych. W obliczu spadającej produkowaniu przemysłowej, powiększającego się deficytu na rachunku obrotów bieżących i bilansie handlowym i zniżkującym az do poziomu 51, 3 indeksie PMI dla brytyjskiego przemysłu, wydaje się, że jezyk angielski bank kierowniczy pozostawi mieszaniny na poziomie 0, 5 proc. Taka postanowienie może jednocześnie wskazywać w utrzymanie polityki słabego funta. Cechą charakterystyczną dla brytyjskiej waluty to, że mocno reaguje w dane makroekonomiczne, stąd zarówno sama postanowienie, jak i późniejszy komentarz Agencji bankowej Anglii będą miały wpływ na warsztaty funta szterlinga, który od czasu końca czerwca umacnia się w stosunku do ó.

Amerykański Kongres rozpoczyna dziś rozmowy w sprawie podniesienia limitu zadłużenia, o co apelował wczoraj Barack Obama. Kongresmeni mają dzieki rozwiązanie tego problemu 2 tygodnie, dlaczego towarzyszyć będą debaty na temat podniesieniu niektórych podatków. Przy USA na temat godzinie 14: 15 zostanie opublikowany raport ADP, przedstawiający szacunkową zmianę zatrudnienia przy sektorze prywatnym, poza rolnictwem. Po przedtem poznamy cotygodniowy raport na temat nowych wnioskach o zasiłki dla bezrobotnych, których cyfra od paru miesięcy zachowuje się powyżej 400 tyś. Jednak najważniejsze dane sposród amerykańskiego sektora zatrudnienia nadejdą jutro o 14: 30.

Wedle oczekiwaniami RPP pozostawiło wczoraj stopy oprocentowania na dotychczasowym poziomie, a najbliższa podwyżka nastąpi wówczas we wrześniu. Przemawia za tym utrzymująca się w wysokim pulapie inflacja, która na koniec roku kalendarzowego może się znaleźć w stopniu 4, czterech procent r/r, czyli ciagle powyżej zamysle inflacyjnego NBP. Z najswiezszych prognoz zobrazowanych wczoraj za posrednictwem Radę wynika, że średni poziom inflacji w br. będzie wyższy niż zakładano pierwotnie. RPP spodziewa się średniorocznej inflacji na poziomie 4, 1 proc., wobec oczekiwanych wcześniej trzy, 3 proc. Natomiast rozwój gospodarczy powinien wynieść jedynie 3, dwa procent w 2012 r. Przedstawione prognozy stawiają Radę przed jeszcze trudniejszym zajeciem niż na początku roku. W najbliższych dniach warsztaty złotego będzie zależał głównie od danych makroekonomicznych płynących z Swiata i NA JUKATAN.

  • Najważniejsze informacje przy twojej skrzynce e-mail!
  • Wskaźniki makroekonomiczne po
  • Forex: sprawdź warsztaty walut online

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy