Inter Cars miał 50, czterdziestu osiem mln zł zysku netto, 75, 86 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.

Inter Cars miał 50, czterdziestu osiem mln zł zysku netto, 75, 86 mln zł EBIT w I kw. 2019 r.
27 lipca, 2020
Category: gielda

Zysk sprawny wyniósł 70, 86 mln zł wzgledem 63, 56 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA (po wykorzystaniu MSSF16 wyniosła 114, 57 mln zł i 99, 2 mln zł (przed zastosowaniem MSSF16).

Skonsolidowane przychody wraz z sprzedaży sięgnęły 1 998, 06 mln zł po I kw. 2019 r. wobec 1-wsza 650, 01 mln zł rok wcześniej.

„W Jak i równiez kwartale 2019 roku team odnotowała 21, 1% postep skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Nasze przewagi konkursowe oraz wciaz duże rozdrobnienie w segmencie dystrybutorów dają nam szansę na kontynuację rozwoju zarówno w kraju jak i równiez zagranicą” – czytamy przy raporcie.

Sprzedaż eksportowa pojmowana jako sprzedaż realizowana poprzez zagraniczne spółki dystrybucyjne i sprzedaż bezpośrednia (z Inter Cars S. A. ) do kontrahentów zagranicznych wzrosła o 23, 6% po porównaniu az do analogicznego okresu roku ubiegłego. Przychody Inter Cars w branzy krajowego stanowiły około 53, 2% przychodów łącznie całej grupy kapitałowej (uwzględniając wyłączenia konsolidacyjne). W zakresie działalności dystrybucyjnej udział obcych spółek wzrósł z czterdziesci, 7% w I kwartale 2018 az do 41, 5% w I kwartale 2019 roku. Rynek polski zostaje podstawowym zbytem sprzedaży gwoli grupy kapitałowej, podano także.

„Skonsolidowana marża na sprzedaży towarów spadła sposród 30, 8% do 29, 2%, czyli o 1-wsza, 6 pkt proc. i była wyższa o 70 537 tys. zł po porównaniu sluzace do analogicznego czasu roku ubiegłego. W Jak i równiez kwartale 2019 roku o odcieniu ujemnym wpływ w marżę procentową miały dodatnie różnice kursowe w kwocie 5, 6 mln zł a po analogicznym czasie roku 2018 odnotowano 12, 7 mln zł dodatnich różnic kusru walut, które podwyższyły marżę procentową za ten okres. Porównując poziom marży procentowej brutto po usunieciu wpływu różnic kursowych należy zauważyć, iż marża procentowa za Jak i równiez kwartał 2019 wyniosła 29, 5% i była niższa o 0. 8 pkt proc. w porównaniu sluzace do analogicznego roku kalendarzowego ubiegłego (30, 3%)” a mianowicie czytamy dalej.

Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu, zbytnio okres 3 miesięcy, wzrosły o 17, 5% w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego przy przychodach ze sprzedaży wyższych na temat 21, 1%, a udział tych kosztów do sprzedaży spadł nieznacznie z pietnasty, 5% sluzace do 15, 1%.

W ujęciu jednostkowym profit netto w I kw. 2019 r. wyniósł trzynascie, 62 mln zł w stosunku do 42, trzydziestu pieciu mln zł zysku rok wcześniej.

Inter Cars S. A. to największy hurtownik części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo-Wschodniej. Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie po 2004 r.