Jakim sposobem inwestować w dekadzie osłabienia ekonomicznego?

27 lipca, 2020
Category: inne

Złoto – innymi slowy lokata w trudne czasy?

W czasach zawirowań na rynkach finansowych udzialowcy przede wszystkim w złocie upatrują lokaty na niepewne czasy. Jednak poniekad ten metal szlachetny, uchodzący zbytnio środek ubezpieczenia przed inflacją, w ciągu ostatnich trzech lat znacznie stracił w swojej wartości. Rynkowa cena złota albowiem zmalała na temat ponad 25 proc.

Spadek wartości złota w dużym uproszczeniu można tłumaczyć z jednej witryny poprawą kondycji makroekonomicznej po kryzysie finansowym z 2008 roku oraz względną stabilizacją sytuacji gospodarczej państw strefy euro. Dodatkowym czynnikiem sprzyjającym spadkowi koszta złota jest zmiana postrzegania przez inwestorów wpływu dodruku pieniądza w inflację. Okazało się, że masowy przedruk dolarów przez amerykański FED oraz funtów przez Pula Anglii, nie zaakceptowac przełożył się na rozwój inflacji. Ponadto trzeba mieć na bacznosci to, że w o wiele dłuższym horyzoncie niż ostatnie trzy okres, cena złota była po silnym trendzie wzrostowym. Po ciągu 10 lat cena złota wzrosła o niemal 180 proc.

A jeśli coś ciągle drożeje, to w końcu przychodzi chwileczke, w którym nastąpi korekta cen. dzis rynek wycenia uncję złota na 1200 USD. Powinno sie więc obserwować notowania tego kruszcu, ponieważ jego wartosc zbliża się do granicy opłacalności wydobycia. Próg rentowności wydobycia złota wynosi około 1100 USD, w związku z naszym przy takowej cenie powinno sie rozważyć inwestycję, mimo niekorzystnego trendu w ciągu minionych 3 czasów.

Jeśli złoto ostatnio traciło na wartości, gdzie nadal można upatrywać szans w w miarę stabilny zysk? Standardowo każdy ekonomista odpowie, to zależy od tego, czego inwestor oczekuje. Czy profit ma pochodzić ze postepu wartości przedmiotu inwestycji, czy też generować pasywny dochód? Również horyzont czasowy i preferencje w toku ryzyka nie zaakceptowac są niewazny.

Inne możliwości, czyli wyroby strukturyzowane

Sektor kapitałowy tworzy możliwość wkladania również przy mniej standardowe instrumenty pieniezne, takie jak produkty strukturyzowane. Pozwalają one sposród poziomu rachunku maklerskiego zainwestować nie tylko po standardowe złoto, ale również w inne kruszce oraz takie towary jak kakao, soja, miedź, olej napędowy czy gaz ziemny. Takie inwestycji możemy również dokonać decydując się na kupno uczestnictwa przy funduszu inwestującego w towary. Przy czym gatunki funduszy można podzielić dzieki dwie kategorie. Te, które inwestują po spółki surowcowe oraz ów, które bezpośrednio inwestują w kontrakty bazujące na informacji surowcach. Powinno sie jednak zaznaczyć, że określenie długoterminowych kierunków zmian cen danych surowców może być wyjątkowo problematyczne. Trudno bowiem przewidzieć np. susze, która może przyczynić się do windowania wartosci kawy. Coroczna stopa zwrotu z inwestycji w kawę przyniosła ruch na poziomie niemalze 100 proc. W krótszym terminie inwestycje w towary mogą okazać się nie zaakceptowac mniej ciekawe. Przykładowo
trzymiesięczna stawka zwrotu sposród zainwestowania w strukturę opartą o ceny pszenicy wyniosła niemal 40 proc.

Natomiast gdyby faktycznie połączyć inwestycje w obligacje i przy inne instrumenty finansowe? W branzy istnieją wyroby, które zawierają w samemu dwa (lub więcej) instrumentów w okreslonym. Są to tak zwane lokaty strukturyzowane. Ich konstrukcja z jednej witryny ogranicza ryzyko inwestycyjne, ponieważ cześć środków lokowana jest w obligacje celem gwarancji kapitału. Z drugiej strony środki lokowane w wiecej ryzykowne instrumenty, takie jak kontrakty czy alternatywy, oparte dzieki surowcach, indeksach giełdowych badz walutach, stwarzają możliwość osiągnięcia atrakcyjnych stóp zwrotu tuz przy stosunkowo ograniczonym ryzyku inwestycyjnym.

Im większa część kapitału przeznaczona dzieki bezpieczne instrumenty finansowe, naszym większa protekcja kapitału jak i równiez niższe niebezpieczenstwo inwestycji, natomiast w konsekwencji niższa stopa zwrotu. I w odwrót, mniejsza gwarancja środków to wyższe ryzyko lokaty, przekładające się na pozadany wyższy dochód.

Ile można zarobić w lokatach strukturyzowanych? KNF przeprowadziła badania sektorze pod tymze kątem. W raporcie „Produkty strukturyzowane w naszym kraju w latach 2000 – 2010” zawarto informacje w ten rzecz. Okazuje się, że biorąc pod uwagę wszystkie dostępne produkty w branzy, to w tego typu inwestycjach można było zarobić, niezależnie od czasu odbywania sie inwestycji. Ponadto nie brakowało również nietrafionych produktów, które potrafiły przy pół roku kalendarzowego stracić dzieki wartości niemal 86 proc. Zestawienie stóp zwrotu przedstawia tabela poniżej

Czy tylko obligacje skarbowe pozwalają dywersyfikować ryzyko?

Celem dywersyfikacji niebezpieczenstwa inwestorzy często podejmują wybory o kupnie obligacji. Obligacje mają to do mojej dziurki, że mogą generować dochód nie tylko z wypłat procent. Dodatkowy profit można uzyskać na sprzedaży obligacji. Ponieważ obligacje uchodzą za w mniejszym stopniu ryzykowny instrument muzyczny finansowy niż akcje, to niestety przynoszą od nich niższe zyski – im mniejsze prawdopodobieństwo niewypłacalności emitenta, tym mniejsze oprocentowanie obligacji. Obecnie nadawane przez polski rząd 10-letnie obligacje zapewniają 3 proc. zysku po skali roku, dwuletnie zaś – wylacznie 2 proc.

Jednak cos wiecej niz państwa emitują obligacje. W emisje często decydują się duże przedsiębiorstwa, których bankructwo jest wzglednie niewielkie. Przykładową inwestycją w obligacje korporacyjne jest zakup obligacji wyemitowanych przez bazy czy państwowe przedsiębiorstwa. Obok tego typu lokatach warto zwracać uwagę nie tyle w samo oprocentowanie kredytu obligacji, ale na pierwotnego rentowność po terminie az do wykupu. Przykładowo rentowność netto obligacji emitowanych przez Alior Bank sięga nawet 7, 5 proc. Z kolei rentowność netto obligacji wyemitowanych za posrednictwem banki spółdzielcze osiąga poziom niemal 6 proc.

Zakup nieruchomości lub ziemi

Warto także zwrócić uwagę dzieki rynek nieruchomości. Inwestycje w tej dziedzinie uchodzą zbyt stosunkowo pewne, ponieważ mogą generować pasywny dochód, niezależnie od koniunktury. Dodatkowym źródłem zysku wraz z inwestycji może być rozwój wartości nieruchomości w czasie, przy czym trzeba pamiętać, że nie jest to żadną regułą

Zbyt nieruchomości zapewnia zróżnicowanych sposobów na zarabianie. Od typowego kupna domu pod wynajem, przez inwestowanie w condohotele, lokale użytkowe i sieci franczyzy. Każdy rodzaj nieruchomości charakteryzuje się inną specyfiką, co przekłada się w poziom generowanych zysków. Oblicza się, że nieruchomości generują roczną stopę zwrotu w granicy około 4-7 proc. lub więcej. W ów korzystny kierunek doskonale wpisuje się podaz inwestycyjnych nieruchomości komercyjnych Czerwonej Torebki, która pozwala zanotować zwrot na stałym pulapie 8 proc. przez pietnasty lat. Więcej o propozycji przeczytasz dzieki tej witrynie.

Komentarz specjalisty

_ Propozycja sprzedaży lokali w pasażach Czerwona Torebka jest wycelowana do wszelkich inwestorów, którzy poszukują możliwości efektywnego pomnażania zgromadzonego kapitału. To doskonała inwestycja, która nie tylko zapewnia wysoką jak i równiez niezmienną stopę zwrotu w stopniu 8 proc., lecz także, dzięki zastosowanemu przez Czerwoną Torebkę modelowi biznesowemu, nie wymaga zaangażowania przez cały okres odbywania sie umowy a takze daje solidne zabezpieczenie lokaty w postaci aktu własności kupowanej nieruchomości. Team inwestorów, którzy nawiązali współpracę z Czerwoną Torebką bezustannie rośnie. Dzięki wysokiej jakości obsłudze posprzedażowej i pełnym respektowaniu terminów wypłat czynszów najmu (od 2013r. spółka wypłaciła Inwestorom prawie 6 mln zł netto), przeszlo połowa aktualnych Inwestorów podjęła decyzję o zakupie nastepnych lokali. _

Łukasz Wojtala, Czerwona Torebka

Inna alternatywa to kupno gruntów rolnych, który także może stanowić atrakcyjną formę inwestycji w okresie spowolnienia gospodarczego oraz źródło dywersyfikacji portfela. Dane o tematyce historycznej GUS dotyczące przeciętnych koszta gruntów ornych (za 1ha) w obrocie prywatnym pokazują, że w trakcie ostatnich czasów 10 latek ich wartość nieustannie wzrastała. Inwestycje w ziemie rolne w ciągu ostatniej dekady pozwoliły osiągnąć wzrost wartości na poziomie około 300 proc., zaś średnia roczna stopa zwrotu w ponizszym okresie wyniosła 16, piec proc.

Wysoką stopę zwrotu z inwestycji w grunt rolny można zrealizować również sprzedając działkę jako gotową pod zabudowę. Jest to naprawde zwana strategia kupna hektara i sprzedaży metra. Pozostalymi słowy chodzi o nabycie gruntu rolnego i jego odrolnienie. W odniesieniu do zasady bowiem działki remontowo-budowlane są droższe niż rolne.

Akcje, innymi slowy jak mądrze w nie inwestować?

Bez watpienia i mimo zmienności cen, bardzo stabilny wzrost wartości w długim terminie zapewniają akcje. Pojawia się więc kwestia określenia horyzontu czasowego dla inwestycji w akcje. Im wcześniej zaczniemy inwestować, tym lepiej – przykładowo 15-letni, a nawet 10-letni horyzont inwestycyjny jest stosownie długi jak i równiez pozwala zniwelować negatywne wyniki spadków, dzięki odczuwalnie większym korzyściom w okresie wzrostów.

W inwestowaniu w dziedzinie akcyjnym zasadnicze jest to, aby nie inwestować „na raz” wszystkich środków. Kluczowym elementem jest rozłożenie inwestycji „na raty”. Pozostalymi słowy, chodzi o aktywne inwestowanie określonej puli pieniędzy w sytuacji zarówno wzrostów w dziedzinie, jak i spadków.

Oczywiście, domaga sie to po pierwsze wiedzy na terenie inwestowania, a po drugie dojrzałości inwestycyjnej. Poprzez taką dojrzałość należy rozumieć zdolność do przeciwstawienia się presji rynku. Rynek akcji charakteryzuje się zmiennością wartosci i przyrodzonym odruchem jest chęć minimalizowania strat. Udzialowcy często decydują się na sprzedaż dzialaniu w momencie gwałtownych spadków w branzy, zamiast zachować spokój i racjonalność. Jest to jednak nie lada wyzwanie. Niekiedy jednak powinno sie działać pod prąd.

Przygoda pokazuje, że po spadkach zawsze nadchodzi czas w wzrosty. Wówczas najwięcej zyskują ci, którzy przeciwstawili się presji branzy. Jednak uśrednione kursy akcji to zbytnio mało, aby uodpornić inwestycje na osłabienie gospodarcze.

Podsumowując, warto pamiętać, że żadna forma pomnażania kapitału w odniesieniu do zasady nie gwarantuje za kazdym razem pewnych zysków. Kluczem do sukcesu inwestycyjnego, odpornego w osłabienie gospodarcze, jest stosowna dywersyfikacja portfela. Pozwala poniewaz osiągnąć w miarę stale zyski.