MEN zrealizowało zalecenia NIK dot. przygotowania szkół dla 6-latków

27 lipca, 2020
Category: inne

MEN zrealizowało zalecenia NIK dotyczące przygotowywania szkół w przyjęcie sześciolatków we wszelkich placówkach, które Izba wcześniej skontrolowała – poinformował po środę posłów wiceminister edukacji Przemysław Krzyżanowski.

Po środę o raporcie Izby w sprawie przygotowywania szkół dyskutowali posłowie z komisji do spraw inspekcji państwowej. Uczestniczący w posiedzeniu komisji ambasador NIK Piotr Prokopczyk z zadowoleniem przyjął informację MEN. Jednocześnie zapowiedział, że Pokój jeszcze będzie sprawdzać, czy szkoły są przygotowane dzieki przyjęcie 6-letnich dzieci.

NIK przeprowadziła kontrolę w 32 szkołach podstawowych na przełomie lat 2012/2013. Trzy tygodnie temu NIK ogłosiła raport, z którego wynikało m. in., że „szkoły fundamentalne nie są wystarczająco przygotowane do objęcia nauką dzieci sześcioletnich”. Zarzut NIK dotyczył głównie wyposażenia szkół jak i równiez klas, zas także opieki dla sześciolatków przed lekcjami i na nich.

„We wszystkich ludzi 32 szkołach (badanych przez NIK – PAP) odbyliśmy kontrolę kuratorów oświaty. Informuję państwa, że zalecenia, które wydała NIK zostały poprzez te szkoły wykonane, zas niektóre są w trakcie realizacji” – poinformował posłów wiceminister edukacji. Dodał, że MEN zrealizował zalecenia NIK z rocznym wyprzedzeniem.

Zalecenia NIK dotyczyły metrów. in. reformy ergonomii mebli szkolnych po klasach, kurateli świetlicowej, placów zabaw jak i równiez zachowania akceptowalnej liczby dzieci w klasach, tak zeby nie były przepełnione.

Informację resortu edukacji z zadowoleniem przyjął Piotr Prokopczyk, pełniący funkcję dyrektora Departamentu Nauczania, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego. „Wypowiedź pana ministra okresla, że rewizja NIK odniosła efekt. Innymi slowy, że zostały podjęte określone działania po tych placówkach, które zostały przez nas skontrolowane. Działania naprawcze są wykonywane i to jest jak najbardziej najlepsza sprawa, jaką może usłyszeć Najwyższa Izba Kontroli po opublikowaniu raportu” – powiedział Prokopczyk.

Zapowiedział jednak, że NIK jeszcze zanim 1 września 2014 r. – kiedy ma nastąpić ostateczne obowiązkowe obniżenie stuleciu szkolnego z siedmiu do sześciu czasów – dokona dodatkową kontrolę, której celem będzie zbadanie, czy szkoły podstawowe są przygotowane w przyjęcie sześciolatków.

Podczas dysputy posłowie zwrócili uwagę w kwestię reprezentatywności raportu NIK, która skontrolowała 32 szkoły z w porzadku. 13, piec tys. wszystkich szkół waznych w Polsce.

„Trudno mówić o statystycznej reprezentatywności, natomiast staraliśmy się objąć maksymalnie dużo kategorii szkół czy typów szkół, które mogą się borykać z różnymi problemami” – wyjaśnił Prokopczyk, dodając przy tym, że z tego powodu raport NIK można traktować jako opisujący powszechną szkolną rzeczywistość.

Przypomniał też, że NIK przeprowadzając kontrolę dotyczącą przygotowywania szkół zadała sobie 4 podstawowe pytania: 1. Lub szkoły mają zatrudnionych wlasciwie przygotowanych instruktorów? 2. Lub w szkołach będzie stosowna liczba miejsc dla dzieci, badz nie będzie przepełnienia? 3. Czy klasy i odmienne pomieszczenia są odpowiednio wyposażone, czy spełniają normy m. in. istoty programowej? Zaznaczył, że dzieki pierwsze dwa pytania odpowiedź NIK wydaje sie pozytywna, a na trzecie pytanie negatywna.

„Przede kazdemu stwierdziliśmy, że kontrolowane szkoły zatrudniają stosownie przygotowanych profesorów, ponadto kontrolowane szkoły dysponują odpowiednią liczbą miejsc i są skonczone pomieścić rocznik dzieci sześcioletnich, co roku to ok. 350 tys. dzieci. Natomiast w sytuacji przygotowania pomieszczeń stwierdziliśmy, że nie kazde szkoły miały właściwie wyposażone pomieszczenia i właściwie zorganizowaną opiekę poprzednio i wedlug lekcjach” – mówił Prokopczyk.

Poinformował też posłów, że raport Izby dotyczący przygotowania szkół waznych na przyjęcie sześciolatków został wysłany do wszystkich gmin w Polsce, by mogły one sprawdzić, czy na pierwotnego terenie nie zaakceptowac występują wskazane przez NIK nieprawidłowości. Meldunek NIK dostępny jest również na stronie www NIK.

W piątek przy Sejmie odbędzie się głosowanie nad obywatelskim wnioskiem na temat referendum ws. obowiązku szkolnego dla 6-latków. Debata przy tej kwestii odbyła się w Sejmie przed dwoma tygodniami. Wnioskodawcy – Towarzystwo Rzecznik Norm Rodziców Karoliny i Tomasza Elbanowskich – chcą, zeby obywatele odpowiedzieli na pięć pytań; poza pytaniem dotyczącym obniżenia obowiązkowego wieku szkolnego, jest także pytanie dotyczące ewentualnej likwidacji gimnazjów. (PAP)

nno/ abe/ as/