Getin Noble Bank i Myśl Bank. Wyniki za trzeci kwartał 2018 roku  Pieniądze

Banki Leszka Czarneckiego podały wyniki. Strata Getinu mniejsza od prognoz

Strata netto grupy Getin Noble Banku w trzecim kwartale 2018 roku wyniosła 14 mln złotych, a strata netto Idea Banku - 32, 6 miliona złotych - poinformowały bazy w komunikatach.

Wynik Getinu okazał się dogodniejszy od oczekiwań rynku, który spodziewał się straty w stopniu 18, 7 mln złotych.

Z komunikatu wypływa też, że po kilku kwartałach 2018 roku ubytek netto grupy Getin Noble Banku wynosi 177, 12 mln zł, podczas kiedy rok wcześniej była na poziomie 186, 3 mln zł.

Na koniec września saldo kredytów wynosiło 41, 3 mld złotych, a saldo depozytów 46, 1 mld zł.

Emisja akcji

Getin podał, że od początku r. główny akcjonariusz zasilił pula kwotą 390 mln zł, co w połączeniu spośród obniżeniem minimalnych wymogów kapitałowych przyczyniło się do zredukowania luki kapitałowej o nieopodal 500 mln zł.

Getin Noble Bank planuje, że do kolejnej emisji akcji, gwarantowanej przez głównego akcjonariusza, dojdzie w 2019 roku. W jej obrębie kapitał akcyjny zostanie zwiększony o 100 mln złotych - poinformował bank w komunikacie.

Odpływ środków

Bank poinformował w raporcie, że "w wyniku prasowych publikacji Getin Noble Bank odnotował wzmożone wypływy nakładów ulokowanych w banku".

Nowy szef KNF: trwa kontrola wewnętrzna, według niej będą wybory

"W związku z publikacjami w mediach, które znalazły się trzynaście listopada br., wokół sprawy Banku powstał szum medialny, który wywołał niepewność wśród klientów i inwestorów Instytucji finansowej. W wyniku tego notowania akcji Banku uległy pokaźnej przecenie i fluktuacji i odnotowano wzmożone wypływy środków ulokowanych w Banku" a mianowicie napisano w dokumencie.

"Źródła zaistniałej sytuacji nie były związane z działalnością operacyjną Banku, lecz były uwarunkowane przez czynniki zewnętrzne niezależne od banku. Bank non stop realizuje zlecenia klientów, zaś wykonywane przez Bank operacje przebiegają sprawnie" - dodano.

Getin podał, że na dzień zatwierdzenia sprawozdania finansowego do publikacji odrzucić mógł dokonać oszacowania wpływu całej sytuacji na przyszłe wyniki i sytuację finansową, jak również na realizację zaktualizowanego programu postępowania naprawczego i planu ochrony oszczędności.

Chodzi o punkt "Gazety Wyborczej", która napisała, że Leszek Czarnecki zawiadomił prokuraturę o złożeniu mu przez przewodniczącego KNF Renoma Ch. propozycji korupcyjnej przy zamian w szczególności za przychylność regulatora dla procesu metamorfozy Getin Noble Banku. Ch. podał się do dymisji, wczoraj został zatrzymany przez CBA i przewieziony aż do prokuratury, gdzie usłyszał zarzut przekroczenia uprawień.

Idea Bank

Wyniki za trzeci kwartał podał również Myśl Bank, inny z instytucji bankowych kontrolowanych przez Czarneckiego. Ubytek netto przypisana akcjonariuszom placówki dominującej grupy Idea Banku wyniosła 32, 6 mln zł, w trakcie gdy rok wcześniej bank miał 97, 4 mln zł zysku netto.

Po trzech kwartałach 2018 roku strata neto agencji bankowej wynosi 412 mln zł, a rok wcześniej pula zanotował zysk w wysokości 194, 8 mln zł.

Idea Bank poinformował, że w okresie trzech kwartałów 2018 roku utrzymywał nadzorcze zasady płynności na poziomie wymaganym przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Transakcje bez zakłóceń

Potężne spadki notowań instytucji bankowych Leszka Czarneckiego

W połowie listopada Komisja Nadzoru Finansowego zamieściła wpis dotyczący Idea Banku na Liście ostrzeżeń publicznych KNF. "Powyższy fakt oraz natężenie doniesień medialnych nie posiadały związku z bieżącą działaniem Banku. W tym czasie pomimo wzmożonego ruchu odbiorców Bank realizował bez dysfunkcji wszystkie transakcje klientowskie" a mianowicie napisano w raporcie.

Bank poinformował, że tej zarząd jest w toku uzgodnień Planu Ochrony Kapitału z UKNF, a do dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego zbytnio trzeci kwartał nie jest on zatwierdzony.

Idea Bank poinformował również, że planuje podwyższenie funduszy własnych. "W obrębie podjętych działań związanych ze wzmocnieniem wskaźników kapitałowych, pula rozpoczął proces optymalizacji kwoty bilansowej, który będzie kontynuowany w kolejnych kwartałach. Działania te, połączone z zaplanowanym podwyższeniem funduszy własnych, powinny doprowadzić do wzmocnienia sytuacji kapitałowej banku, co – poza zmianą modelu biznesowego - jest obecnym wyborem zarządu banku" - napisano w komunikacie.

Bank podał też, że kontynuuje analizy dotyczące potencjalnego zestawienia z Getin Noble Bankiem.