EBC wydał opinię o datku bankowym  Pieniądze

Mario Draghi o polskim podatku bankowym: to zachęta do transferu aktywów zbyt granicę

Europejski Bank Kierowniczy wydał opinię na rzecz podatku bankowego, jakim od czasu lutego mają być otoczone niektóre instytucje finansowe po naszym kraju. Według EBC struktura podatku może stanowić zachętą do transferu mień za granicę.

Ustawa na temat podatku od niektórych sekcji finansowych, przyjęta pod wystarczy grudnia przez Sejm, prognozuje, że od lutego m. in. banki, firmy aktuarialne, SKOK-i firmy pożyczkowe pozostaną obłożone tzw. podatkiem bankowym, wynoszącym rocznie 0, 44 proc. wartościch aktywów.

Szałamacha: Polska gospodarka będzie dojrzewać w rytmie 5, 5 proc. To jest możliwe

"Proponowana budowa podatku może zachęcić organizacje finansowe do zmiany profilu ryzyka poprzez restrukturyzację portfeli ukierunkowaną na bardziej ryzykowne produkty, wykorzystanie operacji pozabilansowych lub transferowanie aktywów za granicę" - napisał przy swojej opinii prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi.

Słabsze banki osobiście nie poradzą?

W dokumencie podkreślono ponadto, hdy wprowadzenie podatku powinno pozostawać szczegółowo rozważone w kontekście jego wpływu m. in. na odporność instytucji skarbowych, stabilność finansową, dynamikę działaniu kredytowej oraz ogólną kondycję gospodarczą.

"W naszym kontekście należy uwzględnić różnice w sytuacjindywidualnych banków a także wpływ innych regulacji wdrażanych na terytorium polski i w Unii. Szczególnie należy dogłębnie przeanalizować sytuację słabszych banków, które mogą w wyniku przedłożenia proponowanego podatku ponieść straty" - podkreślono w doświadczeń.

EBC zauważył, iż w przeciwieństwie do kontroli wprowadzonych w większości królestw członkowskich, które wprowadziły podatek bankowy, ten polski odrzucić ma związku z konkretnymi ryzykami dotyczącymi systemu finansowego ani nie dotyczy uprzedniej pomocy publicznej udzielonej sektorowi finansowemu.

Draghi zauważył, że celem podatku jest zwiększenie środków przekazywanych poprzez sektor finansowy na finansowanie wydatków budżetowych. Tymczasem zdaniem EBC opodatkowanie instytucji pieniężnych powinno być rozważane w powiązaniu "z zapewnieniem więcej zrównoważonego podziału kosztów wynikających z potencjalnych upadłościnstytucji skarbowych pomiędzy podatników i sektor finansowy oraz ograniczaniem ryzyk kreowanych przez te instytucje".

A gdzie rozkład?

Sejm przyjął podatek bankowy. Z wyższą stawką

Europejski Bank Kierowniczy uznał, że nakładanie ad hoc podatków na bazy z powodów potrzeb budżetowych powinno być poprzedzone rzetelną analizą potencjalnych niekorzystnych rezultatów dla sektora. Jak wskazał, chodzi o zapewnienie, żeby takie podatki nie kreowały ryzyka dla stabilności finansowej i dynamiki akcji kredytowej. To mogłoby bowiem definitywnie negatywnie ograniczać wzrost ekonomiczny.

"Taki efekt mógłby doprowadzić do oferowania poprzez banki kredytobiorcom kredytów lub innych usług na mniej korzystnych warunkach. Efekt ten mógłby również zachęcić niektóre banki do ograniczenia swojej działalności, prowadząc do zredukowania dostępności kredytu oraz wytworzenia dla tych banków kwestii niepewności" - ostrzegł Draghi.

W uwagach detalicznych skrytykował definicję podstawy opodatkowania zawartą w projekcie, uwypuklając, że jest ona niejasna jak i również może być zachętą na rzecz banków do zmniejszania sumy bilansowej, aby w istocie płacić niższy podatek.

Nowe zalążek finansowania

Autorzy ustawy nie zaakceptować kryli, że celem ustawy o podatku bankowym jest pozyskanie dodatkowego "źródła opłacania wydatków budżetowych, szczególnie wydatków społecznych". Zgodnie z ustawą opodatkowaniem zostaną objęte bazy (krajowe, oddziały banków obcych, oddziały instytucji kredytowych), zakłady ubezpieczeń i reasekuracji, spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe oraz firmy pożyczkowe.

W wypadku banków oraz spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych wartość aktywów wolnych od podatku wynosi czterech mld zł. Dla ubezpieczycieli jest to 2 mld zł, a dla firm pożyczkowych - 200 mln zł. Zwolniony z podatku bankowego został Bank Osoby prywatne Krajowego oraz ewentualnie inne banki państwowe, które potrafią powstać w przyszłości.

Sejm zwrócił się o opinię ws. projektu tejże ustawy do Europejskiego Agencji bankowej Centralnego 15 grudnia. Narady wynikają z faktu, iż EBC wedle unijnym prawem zabiera głos ws. regulacji mających wpływ na trwałość instytucji rynków finansowych przy UE. Obecnie ustawa po poprawkach Senatu wróci służące do Sejmu. Potem trafi w celu podpisu prezydenta.