Polska może zaskarżyć limity CO2. Pawlak namawia

Polska może zaskarżyć limity CO2. Pawlak namawia
27 lipca, 2020
Category: gospodarka

*Wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak uważa, że Polska powinna zaskarżyć az do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości decyzję KE dotyczącą obliczania darmowych pozwoleń dzieki emisję CO2. *

_ a mianowicie Jestem przekonany, że powinniśmy to zrobić. Te rozwiązania, które zaproponowała Komisja Europejska są nieproporcjonalne, nie respektują zasady pomocniczości, a wprowadzają rozwiązania benchmarkingowe oparte wyłącznie o gaz, co oznacza, że dla produkowania energii sposród węgla przy naturalny sposób jest dużo gorsza sytuacja _ – powiedział Pawlak.

_ a mianowicie Nasza oferta była taka, żeby benchmark był wzmacniany o najlepsze technologie w konkretnym sektorze. To byłoby otwarte i optymalne do sytuacji wielu krajów. W tym przekonaniu po decyzji Niemiec w Ue nadchodzi okres, kiedy potrzebna jest ponowna refleksja morzem rozwiązaniami europejskimi. Przywołam tutaj wypowiedź głównego ekonomisty Międzynarodowej Agencji Ciepla, który powiedział, że w wypadku dyskusji na temat, czy redukować o dwadziescia proc., lub też na temat 30 proc. emisję CO2 w UE różnica wydaje sie byc taka, jakim sposobem dwutygodniowa emisja Chin _ – dodał.

Podkreślił, że potrzebne wydaje sie zatem globalne porozumienie w sprawie redukcji emisji dwutlenku węgla. – _ Bez faceta Europa idąc w ślepy sposób po redukcję emisji może doprowadzić do straty konkurencyjności europejskiego przemysłu, europejskiej gospodarki _ – podsumował.

[ ( http://static1./i/h/158/t87198.jpg ) ] (http://www./gospodarka/wiadomosci/artykul/rosnie;emisja;co2;bo;konczy;sie;kryzys,136,0,831112.html) Rośnie nadawanie CO2. Bowiem kończy się kryzys?

Wiceminister gospodarki Marcin Korolec poinformował wczoraj, że obecnie nie istnieje jednomyślności rządu ws. zaskarżenia decyzji KE dotyczącej obliczania darmowych pozwoleń na emisję CO2 przy przemyśle.

Pod koniec kwietnia KE przyjęła reguly obliczania liczby darmowych pozwoleń na emisję CO2 w przemyśle po latach 2013-2020. Wyznacznikiem będą tzw. benchmarki, czyli emisje występujące obok użyciu najnowocześniejszych technologii dostępnych w całej UE (a nie po poszczególnych krajach). Zdaniem Korolca, sprowadza się to az do technologii z użyciem paliwa gazowego, podczas gdy w Polsce zwyczajnie stosowanym paliwem jest węgiel. Może to oznaczać spory wzrost kosztów w branżach energochłonnych jak na przyklad ciepłownictwo, sektor chemiczny, cementowy czy papierniczy.

Zgodnie z kwietniową decyzją KE, kraje UE mają sluzace do 30 września dostarczyć KE dane dotyczące instalacji przemysłowych na wlasnym terenie. W ich podstawie KE wyliczy w 2012 r. przydziały darmowych pozwoleń dla każdej z nich na okres 2013-2020. Mają być ów kredyty przydzielane na rzecz każdej z nich w najwyzszym stopniu do wysokości tzw. benchmarków, czyli emisji dwutlenku węgla generowanych poprzez 10 proc. najbardziej wydajnych instalacji po UE.

Następnie limity te (wyrażone po tonach CO2 na jednej produkt) będą przemnożone za posrednictwem wielkość produkcji, co określi liczbę darmowych pozwoleń dla przedsiębiorstw przemysłowych.

W czasach 2013-2020 na darmowe pozwolenia w wysokości benchmarków mogą liczyć przedsiębiorcy z sektorów zagrożonych tzw. carbon leakage, czyli przenoszeniem produkcji poza granice UE (gdzie nie istnieje limitów emisji CO2). Branże takie będą określane metrów. in. na bazie wzrostu kosztów produkcji po związku z koniecznością kupna pozwoleń w emisję.

Pozostalosc przedsiębiorców dostanie pozwolenia przy wysokości 80 proc. benchmarków w 2013 roku. Ten wskaźnik udziału będzie powoli maleć do 30 proc. w 2020 r. Brakujące pozwolenia firmy będą musiały kupić w branzy.

W trosce o konkurencyjność przemysłu UE, w pakiecie klimatyczno-energetycznym UE z 2004 r. przewidziano, że część uprawnień przy latach 2013-2020 będzie przyznawana za darmo przy zależności od stosowanej poprzez firmy technik: im skromniej emisji CO2, tym większa część bezpłatnych praw az do emisji. Nie dotyczy to elektroenergetyki, dokad zasadą dzierzy być kupno wszystkich pozwoleń na emisję z uwzględnieniem okresu przejściowego m. in. dla Lokalny.

Czytaj w Dodaj diagramy do Twej strony internetowej