Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132, kolejny mln zł

Polwax złożył przeciwko Orlen Projekt pozew o zapłatę 132, kolejny mln zł
27 lipca, 2020
Category: gielda

Na ww. kwotę składają się:

1) 84 345 510, 61 zł wraz z tytułu poniesionej przez spółkę szkody pod postacia rzeczywistej szkody,

2) 47 801 352, 82 zł z tytułu poniesionej poprzez spółkę krzywdy w postaci zagubionych korzyści, podano.

„Pozew został skierowany w związku sposród upływem po dniu dwudziestu siedmiu lutego 2020 r. terminu skierowanego sluzace do Orlen Projekt wezwania do zapłaty skorygowanych kwot roszczeń wynikających z aktualizacji kalkulacji szkód poniesionych przez spółkę powstałych w związku wraz z nienależytym przeprowadzeniem i niewykonaniem umowy wraz z dnia szóstej kwietnia 2017 r. numer 17/2017/IO w realizację inwestycji, które polegały w szczególności na:

1) braku przedstawienia przez Orlen Projekt do akceptacji przez dostawcę technik dokumentacji projektowej i wyboru urządzeń niekluczowych, które przekłada się w niespełnienie warunków w zakresie gwarancji dotyczącej możliwości osiągnięcia wartości wydajności procesów określonych umową licencyjną;

2) opóźnieniu się przez Orlen Projekt w realizacji lokaty, które przekłada się dzieki wygaśnięcie ochrony na prace objęte umową licencji a takze dostarczone za posrednictwem dostawcę technologii urządzenia kluczowe;

3) ujawnieniu przez specjalistów branżowych egzystowania braków przy dokumentacji projektowej i konieczności wprowadzenia odmian mających rys istotny, a także zrealizowania części fundamentów, bez uprzednio uzyskanego zamiennego pozwolenia dzieki budowę;

4) kolejnym wtórnym skażeniu gruntu powstałym na skutek nienależycie wykonanego przez Orlen Projekt bypassu kanalizacji” a mianowicie czytamy w komunikacie.

19 grudnia ub. r. Polwax podjął decyzję o niekontynuowaniu realizacji inwestycji, mając w względzie wymiar wyrządzonej szkody oraz mnogie zagrożenia jak i równiez ryzyka wynikające z nienależytego wykonania umowy, i zapowiedział, że wystąpi z roszczeniami wobec PKN Orlen w łącznie w porzadku. 271 mln zł.

25 lutego br. Polwax poinformował, że przy związku z dokonaniem aktualizacji kalkulacji szkód skierował sluzace do Orlen Projekt wezwanie do zapłaty skorygowanych roszczeń po kwocie 132, 15 mln zł, przy terminie sluzace do 27 lutego 2020 r.

Polwax wydaje sie byc jednym z największych producentów jak i równiez dystrybutorów parafiny przemysłowej w Europie oraz liderem w tejze branży na terytorium polski. Posiada zakłady w Jaśle oraz Czechowicach-Dziedzicach. Spółka zadebiutowała na GPW w 2014 r. Do niej przychody wraz z sprzedaży sięgnęły 278 mln zł przy 2018 r.