Analiza statystyczna w Excelu dla bystrzaków. Wydanie 4

23,90

Opis

Poznaj wszystkie narzędzia statystyczne ExcelaPrzetestuj swoje hipotezy i wyciągnij wnioskiInterpretuj dane za pomocą ExcelaInterpretuj statystyki w ExceluAnaliza statystyczna w Excelu jest niezwykle przydatna, a dzięki tej książce przekonasz się, że może też być łatwa! Odkryjesz, jak używać perfekcyjnie zaprojektowanych narzędzi Excela do analizowania i interpretowania danych, przewidywania trendów, podejmowania decyzji oraz wykonywania wielu innych zadań. Zmierz się z technicznymi aspektami Excela i zacznij go wykorzystywać do interpretacji swoich danych!W książce:W yciąganie wniosków z arkuszy kalkulacyjnychNarzędzia analityczneStosowanie narzędzi szybkiej analizyTworzenie wykresów danychPraca na prawdopodobieństwieWykorzystanie zmiennych losowychSpis treści:O autorze 15Podziękowania od autora 17Wstęp 19CZĘŚĆ I: WPROWADZENIE DO ANALIZY STATYSTYCZNEJ W EXCELU: PARA Z NIEBA RODEM 25Rozdział 1: Ocena danych w rzeczywistym świecie 27Pojęcia statystyczne (i pokrewne), bez których ani rusz 27Próby i populacje 28Zmienne: zależne i niezależne 29Rodzaje danych 30Prawdopodobieństwo 31Statystyka indukcyjna: testowanie hipotez 32Hipoteza zerowa i alternatywna 33Dwa rodzaje błędów 34Co nowego w Excelu 2016? 35Co się nie zmieniło w Excelu 2016? 36Znajomość podstaw 41Autowypełnianie komórek 41Odwołania do komórek 44Co nowego znajdziesz w tym wydaniu książki? 46Rozdział 2: Funkcje statystyczne Excela 49Zaczynamy 49Przygotowanie do pracy statystycznej 52Funkcje arkusza kalkulacyjnego w Excelu 2016 52Szybki dostęp do funkcji statystycznych 55Formuły tablicowe 58Nazwy: cały zakres możliwości 60Tworzenie własnych formuł tablicowych 68Stosowanie narzędzi analizy danych 69Korzystanie z często używanych funkcji 73CZĘŚĆ II: OPISYWANIE DANYCH 75Rozdział 3: Funkcje statystyczne Excela 77Dlaczego warto korzystać z wykresów? 77Podstawy 79Funkcje graficzne Excela 79Wstawianie wykresów 80Wznoszenie kolumn 81Kolumny skumulowane 85Krojenie tortu 86Wujek Dobra Rada 88Kreślenie linii 89Rozniecić iskrę 92Wbijanie słupków 94Zliczanie punktów 96Inne zastosowanie wykresu punktowego 99Puszczanie bąbelków 100Gra na giełdzie 101Przeczesywanie powierzchni 103Odczytywanie radaru 104Rysowanie mapy drzewa i wykresu pierścieniowego 105Tworzenie histogramu 107Porządkowanie kolumn: Pareto 108Skrzynki i wąsy 109Mapy 3D 110Rozdział 4: Robić wszystko, nie robiąc nic 113Średnia: wiedza o przeciętności 113Obliczanie średniej 114ŚREDNIA i ŚREDNIA.A 115ŚREDNIA.JEŻELI i ŚREDNIA.WARUNKÓW 117ŚREDNIA.WEWN 120Inne typy średnich 122Mediana: na samym środku 123Znajdowanie mediany 124MEDIANA 124Moda na statystykę 125Znajdowanie dominanty 125WYST.NAJCZĘŚCIEJ.WART i WYST.NAJCZĘŚCIEJ.TABL 126Rozdział 5: Odchylenia od średniej 129Pomiar wariancji 130Uśrednianie odchylenia: wariancja i jej obliczanie 130WARIANCJA.POP i WARIANCJA.POPUL.A 133Wariancja próby 134WARIANCJA.PRÓBKI i WARIANCJA.A 135Odchylenie standardowe a pierwiastek 136Odchylenie standardowe populacji 136ODCH.STAND.POPUL i ODCH.STANDARD.POPUL.A 137Odchylenie standardowe próby 137ODCH.STANDARD.PRÓBKI i ODCH.STANDARDOWE.A 138Brakujące funkcje: ODCH.STAND.JEŻELI i ODCH.STAND.WARUNKÓW 139Powiązane funkcje 143ODCH.KWADRATOWE 143Odchylenie bezwzględne 143ODCH.ŚREDNIE 144Rozdział 6: Spełnianie standardów 147Wyniki z 147Właściwości wyników standaryzowanych 148Barry Bonds kontra Babe Ruth 149Wyniki egzaminów 150NORMALIZUJ 151Pozycja 152POZYCJA.NAJW i POZYCJA.ŚR 153MAX.K i MIN.K 155PERCENTYL.PRZEDZ.ZAMK i PERCENTYL.PRZEDZ.OTW 155PROC.POZ.PRZEDZ.ZAMK i PROC.POZ.PRZEDZ.OTW 158Narzędzie analizy danych: Ranga i percentyl 160Rozdział 7: Opisywanie danych 163Zliczanie 163ILE.LICZB, ILE.NIEPUSTYCH, LICZ.PUSTE, LICZ.JEŻELI, LICZ.WARUNKI 163Wartości najwyższe i najniższe 166MAX, MAX.A, MIN, MIN.A 166Wiedza tajemna 167SKOŚNOŚĆ i SKOŚNOŚĆ.P 168KURTOZA 170Częstość 171CZĘSTOŚĆ 172Narzędzie analizy danych: Histogram 174Całościowy opis 176Narzędzie analizy danych: Statystyka opisowa 176Streszczaj się! 178Statystyki błyskawiczne 180Rozdział 8: Czym jest norma? 183Krzywa dzwonowa 183Rozkład normalny 184Parametry rozkładu normalnego 185ROZKŁ.NORMALNY 186ROZKŁ.NORMALNY.ODWR 188Najsłynniejszy rozkład 189ROZKŁ.NORMALNY.S 190ROZKŁ.NORMALNY.S.ODWR 191FI i GAUSSA 192Tworzenie wykresu standardowego rozkładu normalnego 192CZĘŚĆ III: WYCIĄGANIE WNIOSKÓW Z DANYCH 195Rozdział 9: Poziom ufności estymacji 197Rozkład z próby 198NIEZWYKLE ważne pojęcie: centralne twierdzenie graniczne 199(Przybliżona) symulacja centralnego twierdzenia granicznego 201Granice przedziału ufności 205Znajdowanie granic przedziału ufności dla średniej 205UFNOŚĆ.NORM 207Rozkład t 208UFNOŚĆ.T 209Rozdział 10: Testowanie hipotezy dla jednej próby 211Hipotezy, testy i błędy 211Testy hipotez i rozkłady z próby 213Wyniki standaryzowane raz jeszcze 215Z.TEST 217Rozkład t 218ROZKŁ.T, ROZKŁ.T.PS i ROZKŁ.T.DS 219ROZKŁ.T.ODWR i ROZKŁ.T.ODWR.DS 220Wizualizacja rozkładu t 221Testowanie wariancji 223ROZKŁ.CHI i ROZKŁ.CHI.PS 224ROZKŁ.CHI.ODWR i ROZKŁ.CHI.ODWR.PS 225Wizualizacja rozkładu chi-kwadrat 227Rozdział 11: Testowanie hipotezy dla dwóch prób 229Hipotezy na dwie próby 229Powtórka 230Zastosowanie centralnego twierdzenia granicznego 231Wyniki standaryzowane po raz kolejny 233Narzędzie analizy danych Test z: z dwiema próbami dla średnich 234Test t dla dwojga 236Równe wariancje 237Nierówne wariancje 238T.TEST 239Narzędzie analizy danych Test t: z dwiema próbami 240Testowanie hipotez par skojarzonych 243T.TEST dla par skojarzonych 245Narzędzie analizy danych Test t: par skojarzonych z dwiema próbami dla średniej 246Testowanie dwóch wariancji 248Korzystanie z rozkładu F wraz z rozkładem t 250F.TEST 251ROZKŁ.F i ROZKŁ.F.PS 252ROZKŁ.F.ODWR i ROZKŁ.F.ODWR.PS 253Narzędzie analizy danych Test F: z dwiema próbami dla wariancji 254Wizualizacja rozkładu F 256Rozdział 12: Testowanie więcej niż dwóch prób 259Testowanie więcej niż dwóch prób 259Palący problem 260Rozwiązanie 261Znaczące relacje 265Po teście F 266Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: jednoczynnikowa 269Porównywanie średnich 271Inny rodzaj hipotezy, inny rodzaj testu 273Praca z ANOVA powtarzanych pomiarów 273Trendy 276Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 277Analiza trendu 281Rozdział 13: Nieco bardziej złożone testy 283Kombinacje 283Rozkład wariancji 284Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa bez powtórzeń 285Kombinacje po raz wtóry 287Wiersze i kolumny 288Interakcje 289Analiza 289Narzędzie analizy danych Analiza wariancji: dwuczynnikowa z powtórzeniami 291Dwa rodzaje zmiennych… jednocześnie 293Schemat mieszany w Excelu 295Tworzenie wykresu wyników 299Po analizie wariancji 300Rozdział 14: Regresja liniowa i wieloraka 303Wykres punktowy 303Kreślenie linii 305Regresja: cóż za linia! 307Regresja w prognozowaniu 309Zróżnicowanie względem linii regresji 309Testowanie hipotez o regresji 311Funkcje arkusza do pracy z regresją 316NACHYLENIE, ODCIĘTA, REGBŁSTD 316REGLINX.LINIOWA 319Funkcja tablicowa: REGLINW 319Funkcja tablicowa: REGLINP 323Narzędzie analizy danych Regresja 324Wynik w tabeli 326Wynik graficzny 328Wiele zależności naraz: regresja wieloraka 329Narzędzia Excela do pracy z regresją wieloraką 330REGLINW raz jeszcze 330REGLINP raz jeszcze 331Narzędzie analizy danych Regresja raz jeszcze 334Rozdział 15: Korelacja – wyszukiwanie zależności 337Wykresy punktowe jeszcze raz 338Wprowadzenie do korelacji 338Korelacja i regresja 341Testowanie hipotez o korelacji 343Czy współczynnik korelacji jest większy od zera? 343Czy dwa współczynniki korelacji różnią się od siebie? 344Funkcje arkusza do pracy z korelacją 346WSP.KORELACJI i PEARSON 346R.KWADRAT 348KOWARIANCJA.POPUL i KOWARIANCJA.PRÓBKI 348Narzędzie analizy danych Korelacja 349Wyniki tabelaryczne 350Narzędzie analizy danych Kowariancja 353Testowanie hipotez o korelacji 354Funkcje arkusza ROZKŁAD.FISHER i ROZKŁAD.FISHER.ODW 354Rozdział 16: Statystyka i czas 357Szereg i jego składowe 357Średnia ruchoma 358Linia trendu 359Narzędzie analizy danych Średnia ruchoma 360Jak wygładzać wykładniczo 362Prognozowanie za jednym kliknięciem 363Rozdział 17: Statystyki nieparametryczne 369Próby niezależne 370Dwie próby – test Manna-Whitneya 370Więcej niż dwie próby – jednoczynnikowa analiza wariancji Kruskala-Wallisa 372Próby połączone 373Dwie próby – test znakowanych rang Wilcoxona dla par 374Więcej niż dwie próby – dwukierunkowa analiza wariancji Friedmana 376Więcej niż dwie próby – test Q Cochrana 377Współczynnik korelacji rang Spearmana 378Dwie małe sprawy 380CZĘŚĆ IV: PRAWDOPODOBIEŃSTWO 381Rozdział 18: Wprowadzenie do prawdopodobieństwa 383Czym jest prawdopodobieństwo? 383Eksperymenty, próby, zdarzenia i przestrzenie zdarzeń 384Przestrzenie zdarzeń i prawdopodobieństwo 384Zdarzenia złożone 385Suma i iloczyn 385Jeszcze raz o części wspólnej 386Prawdopodobieństwo warunkowe 387Praca z prawdopodobieństwem 388Podstawy testowania hipotez 388Duże przestrzenie zdarzeń 388Permutacje 389Kombinacje 390Funkcje arkusza 391SILNIA 391PERMUTACJE i PERMUTACJE.A 391KOMBINACJE i KOMBINACJE.A 392Zmienne losowe: skokowe i ciągłe 393Rozkłady prawdopodobieństwa i funkcje gęstości 393Rozkład dwumianowy 396Funkcje arkusza 397ROZKŁ.DWUM i ROZKŁ.DWUM.ZAKRES 397ROZKŁ.DWUM.PRZEC 399Testowanie hipotez z wykorzystaniem rozkładu dwumianowego 400ROZKŁ.DWUM.ODWR 401Nieco szerzej o testowaniu hipotez 402Rozkład hipergeometryczny 403ROZKŁ.HIPERGEOM 404Rozdział 19: Prawdopodobieństwo pod lupą 407Rozkład beta 407ROZKŁ.BETA 409ROZKŁ.BETA.ODWR 410Rozkład Poissona 412ROZKŁ.POISSON 413Rozkład gamma 414Funkcja gamma i funkcja GAMMA 414Rozkład gamma i ROZKŁ.GAMMA 415ROZKŁ.GAMMA.ODWR 417Rozkład wykładniczy 418ROZKŁ.EXP 418Rozdział 20: Modelowanie 421Modelowanie rozkładu 422Rozkład Poissona 422Wizualizacja rozkładu Poissona 423Praca z rozkładem Poissona 424ROZKŁ.POISSON ponownie 425Testowanie dopasowania modelu 425Parę słów o CHI.TEST 428Model baseballowy 429Symulacja 431Metoda Monte Carlo 432Obciążone kości 432Symulacja centralnego twierdzenia granicznego 436CZĘŚĆ V: DEKALOGI 441Rozdział 21: Dziesięć porad i przestróg dotyczących statystyki i grafiki 443Istotne nie znaczy ważne 444Unikanie odrzucania hipotezy zerowej niesie wiele konsekwencji 444Regresja nie zawsze jest liniowa 445Ekstrapolowanie poza wykres rozrzutu próby to zły pomysł 445Przyglądaj się zmienności wokół linii regresji 445Próba może być zbyt duża 446Konsumencie! Patrz na osie 446Tworzenie wykresu zmiennej kategoryzowanej tak, jakby była zmienną ilościową, jest po prostu błędem 446Informuj na wykresie o zmienności, kiedy to tylko stosowne 447Uważnie odnoś do Excela pojęcia z podręczników do statystyki 448Rozdział 22: Dziesięć (a właściwie dwanaście) rzeczy, które nie pasowały do pozostałych rozdziałów 449Tworzenie wykresu błędu standardowego średniej 450Prawdopodobieństwo i rozkład 452PRAWDPD 452ROZKŁ.WEIBULL 454Próbkowanie 454Testowanie niezależności: prawdziwe zastosowanie CHI.TEST 456Tajemnicze logarytmy 458Czym jest logarytm? 458Czym jest liczba e? 460ROZKŁ.LOG 463ROZKŁ.LOG.ODWR 464Funkcja tablicowa: REGEXPP 464Funkcja tablicowa REGEXPW 468Logarytmy gamma 471Sortowanie danych 471CZĘŚĆ VI: DODATKI 475Dodatek A: Kiedy arkusz jest bazą danych 477Wprowadzenie do baz danych w Excelu 477Baza danych Satelity 478Zakres kryteriów 479Format funkcji bazy danych 480Zliczanie i zwracanie 481BD.ILE.REKORDÓW i BD.ILE.REKORDÓW.A 481BD.POLE 482Funkcje arytmetyczne 483BD.MAX i BD.MIN 483BD.SUMA 483BD.ILOCZYN 484Statystyki 484BD.ŚREDNIA 484BD.WARIANCJA i BD.WARIANCJA.POPUL 484BD.ODCH.STANDARD i BD.ODCH.STANDARD.POPUL 485Formularz 485Tabele przestawne 486Dodatek B: Analiza kowariancji 491Kowariancja z bliska 491Dlaczego analizuje się kowariancję 492Jak analizować kowariancję? 493Analiza kowariancji w Excelu 494Metoda 1. Analiza wariancji 495Metoda 2. Regresja 499Po analizie kowariancji 502Jeszcze jedna sprawa 503Dodatek C: Kiedy dane są gdzieś indziej 505Dane z sieci 506Dane z Accessa 507Dane z tekstu 509Dane z dokumentów PDF 512Dodatek D: Wskazówki dla wykładowców (i studentów) 517Rozszerzone analizy 518Zrozumieć ANOVA 518Regresja po raz wtóry 520Symulowane dane 522Kiedy dostępny jest sam wykres 523O autorze: Dr Joseph Schmuller jest pracownikiem naukowym na Uniwersytecie Północnej Florydy oraz byłym członkiem American Statistical Association. Wykłada statystykę na poziomie licencjackim i magisterskim.

Podręczniki szkolne

agrafka po angielsku, znajomosc jezykow, jak opisać osobę po angielsku, each every różnica, psychologia praktyki, lekcje angielskiego warszawa, pożegnania w mailu po angielsku, wsb strona tytułowa, paulina moskwa, koreanistyka warszawa, zwinne, procesy

yyyyy