Arsene Lupin, Gentleman Cambrioleur + CD Audio

23,14

Opis

Książka Arsène Lupin, gentleman cambrioleur + CD audioPoziom zaawansowania 1: A1Treść:Arsène Lupin to zuchwała, tejemnicza postać, która okrada domy zamożnych ludzi. Nikt naprawdę nie wie, kim jest, bo wciąż zmienia tożsamość i … wygląd! Jaka jest jego tajna brońa Oczywiście, humor!zakres leksykalny:Décrire une personneLa maison et les meublesLa justicezakres gramatyczny:La présent de lindicatifLes gallicismesLaccord de ladjectifLes locutions de tempsStruktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Activités de pré-lecture zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja Activités de post-lecture podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Gros Plan prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą francuskojęzyczną.Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Bilan sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Contenus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.Książki z kolekcji Lectures ELI Juniors charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.Seria Lectures ELI Juniors opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Cadre Européen Commun de Référence).

Język francuski

wum wnoz, zarządzanie zespołem szkolenie, nbnb, konkurs kuratoryjny matematyka, katalogu, oferty bankowe, onbording, murawski, kokotow, kielcza ogłoszenia, teams, opłacalne zawody w polsce

yyyyy