Domowe lekcje matematyki

17,91

Opis

Matematyka jest królową nauk… Tylko jak przekonać o tym dzieci?Matematyka w szkole podstawowej bywa dla uczniów przyjemnością albo udręką — w zależności od tego, jak dużo z niej rozumieją i na ile przydaje im się w codziennym życiu. Jej podstawy muszą poznać wszyscy, nie tylko młodzi miłośnicy abstrakcji, liczb i łamigłówek. Zdecydowana większość z nich będzie kiedyś zdawać ją na maturze, warto więc zawczasu zadbać o to, by dzieci zrozumiały fundamentalne prawa matematyki, polubiły ją i zaczęły samodzielnie kombinować, jak rozwiązać zadania, a nie jedynie wyuczyć się schematów.Domowe lekcje matematyki to kontynuacja znakomitej książki Jak tłumaczyć dzieciom matematykę. Poradnik nie tylko dla rodziców. Autorka zamieściła tu scenariusze zajęć, propozycje ćwiczeń i zadań dla uczniów klas IV–VI. Rodzice i nauczyciele znajdą w tej publikacji podstawową wiedzę matematyczną wraz ze szczegółowymi wskazówkami metodycznymi, które ułatwią im wyposażenie dzieci w umiejętność wykonywania działań, badania własności figur czy brył, rozwiązywania zadań tekstowych bez narzucania jedynie słusznej drogi dochodzenia do właściwego wyniku. To wspaniała pozycja dla wszystkich, którzy chcą przekonać swoje latorośle, że matematyka da się rozumieć!Spis treści: Wstęp (7)Rozdział 1. Liczby 0, 1, 2, … (11)1.1. Dodajemy i odejmujemy (11)Lekcja 1. Przypominamy dziesiątkowy system pozycyjny (11)Lekcja 2. Wprowadzamy system rzymski (13)Lekcja 3. Rysujemy oś liczbową (15)Lekcja 4. Korzystamy z własności dodawania (16)Lekcja 5. Korzystamy z własności odejmowania (18)Lekcja 6. Ćwiczymy dodawanie i odejmowanie w pamięci (20)Lekcja 7. Dodajemy pisemnie (21)Lekcja 8. Odejmujemy pisemnie (23)Lekcja 9. Rozwiązujemy zadania tekstowe (24)1.2. Mnożymy (26)Lekcja 10. Uzasadniamy przemienność mnożenia (26)Lekcja 11. Mnożymy, dodajemy i używamy nawiasów (27)Lekcja 12. Rozdzielamy mnożenie względem dodawania (29)Lekcja 13. Ćwiczymy mnożenie w pamięci (30)Lekcja 14. Mnożymy wielokrotnie (31)Lekcja 15. Mnożymy przez 10 (33)Lekcja 16. Mnożymy pisemnie (34)1.3. Dzielimy (36)Lekcja 17. Poznajemy dwie interpretacje dzielenia (36)Lekcja 18. Ćwiczymy dzielenie w pamięci (39)Lekcja 19. Dzielimy pisemnie (40)Lekcja 20. Badamy podzielność liczby przez liczbę (42)Lekcja 21. Odkrywamy cechy podzielności przez 10, 5, 2 (44)Lekcja 22. Odkrywamy cechy podzielności przez 25, 4 (45)Lekcja 23. Odkrywamy cechy podzielności przez 3, 9 (46)1.4. Liczby naturalne w zadaniach (47)Lekcja 24 i następne. Rozwiązujemy zadania tekstowe (47)Rozdział 2. Długość i kąty (51)2.1. Odcinki, długość odcinka, obwód (51)Lekcja 1. Odcinki i proste (51)Lekcja 2. Mierzymy długość (53)Lekcja 3. Poznajemy podstawowe jednostki długości (55)Lekcja 4. Mierzymy obwód (58)Lekcja 5. Poznajemy własności okręgu i koła (59)2.2. Kąty, mierzenie kątów (60)Lekcja 6. Kąty i ich rodzaje (60)Lekcja 7. Mierzymy kąty (62)Lekcja 8. Kąty przy prostych równoległych przeciętych prostą (65)Lekcja 9. Dzielimy koło na równe części (67)2.3. Prostokąt (68)Lekcja 10. Prostokąt i kwadrat (68)Lekcja 11. Obliczamy obwód prostokąta (70)Rozdział 3. Ułamki zwykłe (73)3.1. Kształtujemy pojęcie ułamka (73)Lekcja 1. Sporządzamy modele ułamków (73)Lekcja 2. Wstępne ćwiczenia z ułamkami (74)Lekcja 3. Dalsze ćwiczenia z ułamkami (76)Lekcja 4. Ułamki różnych całości (78)Lekcja 5. Ułamki na osi liczbowej (80)Lekcja 6. Porównujemy ułamki (82)Lekcja 7. Dodajemy i odejmujemy ułamki o tym samym mianowniku (84)Lekcja 8. Mnożymy i dzielimy ułamki przez liczbę naturalną (86)3.2. Ułamek jako iloraz (89)Lekcja 9. Ułamek jako wynik dzielenia (89)Lekcja 10. Skracamy i rozszerzamy ułamki (91)3.3. Dodajemy i odejmujemy ułamki (94)Lekcja 11. Sprowadzamy ułamki do wspólnego mianownika (94)Lekcja 12. Dodajemy ułamki (96)Lekcja 13. Odejmujemy ułamki (97)Lekcja 14. Ćwiczenia w dodawaniu i odejmowaniu ułamków (99)3.4. Mnożymy i dzielimy ułamki (100)Lekcja 15. Poznajemy maszynę do mnożenia ułamków (100)Lekcja 16. Mnożymy ułamki (103)Lekcja 17. Skracamy ułamki przy mnożeniu (104)Lekcja 18. Ćwiczymy mnożenie ułamków (106)Lekcja 19. Obliczamy pole prostokąta o wymiarach ułamkowych (108)Lekcja 20. Dzielimy przez ułamek (110)Lekcja 21. Ćwiczymy dzielenie ułamków (114)Lekcja 22. Cztery działania na ułamkach (115)3.5. Ułamek liczby, procent (116)Lekcja 23. Ułamek liczby (116)Lekcja 24. Co to jest procent (118)Lekcja 25. Przeprowadzamy proste obliczenia procentowe (120)Rozdział 4. Ułamki dziesiętne (123)4.1. Poznajemy ułamki dziesiętne (123)Lekcja 1. Co to są ułamki dziesiętne (123)Lekcja 2. Postać dziesiętna ułamka (125)Lekcja 3. Porównujemy ułamki dziesiętne (128)Lekcja 4. Mnożymy i dzielimy ułamki dziesiętne przez 10, 100, 1000 itd. (130)4.2. Dodajemy i odejmujemy (132)Lekcja 5. Dodajemy ułamki dziesiętne (132)Lekcja 6. Odejmujemy ułamki dziesiętne (134)4.3. Mnożymy (135)Lekcja 7. Mnożymy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne (135)Lekcja 8. Mnożymy ułamki dziesiętne (137)4.4. Dzielimy (139)Lekcja 9. Dzielimy ułamki dziesiętne przez liczby naturalne (139)Lekcja 10. Dzielimy ułamki dziesiętne (142)4.5. Ułamki dziesiętne w zadaniach (143)Lekcja 11 i następne. Rozwiązujemy zadania tekstowe (143)Rozdział 5. Trójkąty i czworokąty (145)5.1. Poznajemy własności trójkątów (145)Lekcja 1. Konstrukcja trójkąta z trzech odcinków (145)Lekcja 2. Suma kątów trójkąta (147)Lekcja 3. Suma kątów wielokąta (149)Lekcja 4. Trójkąty równoboczne i trójkąty równoramienne (151)Lekcja 5. Wysokość trójkąta (153)5.2. Poznajemy własności równoległoboku i rombu (155)Lekcja 6. Rodzaje czworokątów (155)Lekcja 7. Przekątne równoległoboku i rombu (157)Rozdział 6. Pole wielokąta (161)6.1. Obliczamy pole prostokąta (161)Lekcja 1. Co to jest pole prostokąta (161)Lekcja 2. Poznajemy standardowe jednostki pola (163)Lekcja 3. Obliczamy pole prostokąta (165)6.2. Obliczamy pola innych wielokątów (167)Lekcja 4. Obliczamy pole równoległoboku (167)Lekcja 5. Obliczamy pole trójkąta (169)Lekcja 6. Obliczamy pole dowolnego wielokąta, w tym pole trapezu (170)Rozdział 7. Bryły (173)7.1. Prostopadłościan (173)Lekcja 1. Poznajemy prostopadłościan (173)Lekcja 2. Sporządzamy siatkę prostopadłościanu (175)Lekcja 3. Obliczamy pole powierzchni prostopadłościanu (176)Lekcja 4. Obliczamy objętość prostopadłościanu (178)Lekcja 5. Poznajemy standardowe jednostki objętości (180)7.2. Przykłady innych brył (181)Lekcja 6. Poznajemy graniastosłupy (181)Lekcja 7. Poznajemy ostrosłupy (183)Lekcja 8. Poznajemy bryły obrotowe (184)Rozdział 8. Liczby dodatnie i ujemne (185)Lekcja 1. Liczby ze znakami (185)Lekcja 2. Dodajemy (187)Lekcja 3. Odejmujemy (189)Lekcja 4. Mnożymy i dzielimy (191)Lekcja 5. Ćwiczenia rachunkowe (192)Rozdział 9. Elementy algebry (195)Lekcja 1. Posługujemy się literami (195)Lekcja 2. Ćwiczenia z wyrażeniami algebraicznymi (197)Lekcja 3. Układamy wyrażenia algebraiczne do tekstu (198)Lekcja 4. Poznajemy równania (200)Lekcja 5. Rozwiązujemy równania (203)Lekcja 6. Stosujemy równania do rozwiązywania zadań tekstowych (205)O autorze: Danuta Zaremba – doktor nauk matematycznych z dużym doświadczeniem w nauczaniu akademickim i szkolnym. Autorka wielu publikacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców.Odwiedź stronę Autorki >>

Podręczniki szkolne

wroclaw gym, szkoła podstawowa w lublinie, gp people torun, praca kraków rosyjski, matematyka ekonomiczna, studia psychologiczne, tanie hotele wroclaw, polski na japoński, olsztyn medycyna rekrutacja

yyyyy