Dreamers+CD

73,43

Opis

Dreamers + Audio CD – Great people who have changed the world – książka do swobodnego kopiowania mająca na celu pogłębienie zasobu słownictwa, znajomości gramatyki oraz umiejętności budowania wypowiedzi ustnej w języku angielskim na poziomie A2-B1. Książka składa się z serii dokumentów prezentujących biografie ludzi, których niezłomna postawa życiowa i odważne dokonania kształtowały historię XX wieku i na trwałe odcisnęły się w świadomości współczesnego człowieka (takich jak Martin Luther King, Nelson Mandela, czy Matka Teresa z Kalkuty). Poszczególne biografie są okazją do poznania nowych słówek, powtórek gramatycznych oraz zachętą do ciekawej dyskusji w klasie.Każdy rozdział zawiera prezentację życiorysu wybranej osoby w formie historyjki obrazkowej oraz serię prostych ćwiczeń o charakterze leksykalnym, gramatycznym i kulturowo-cywilizacyjnym z wykorzystaniem internetu. Dodatkowo każdej lekcji towarzyszy piosenka w wersji pełnej i karaoke nawiązująca tematycznie do prezentowanych treści oraz wspomagająca naukę słówek i gramatyki. Ostatni rozdział książki poświęcony jest tematom związanym z Konwencją Praw Człowieka i Praw Dziecka oraz ich znaczeniem we współczesnym świecie.Sekcje występujące w poszczególnych rozdziałach:-Song – sekcja z ćwiczeniami nawiązującymi do prezentowanej piosenki,-WebQuest – sekcja z zadaniami do wykonania w oparciu o treści znalezione w internecie i samodzielną pracę, -Lets talk! – sekcja zawierająca tematy i pytania zachęcające do konwersacji w klasie.Na końcu książki znajdują się rozwiązania do wszystkich prezentowanych ćwiczeń. Książka Dreamers poza funkcją edukacyjną związaną z nauka języka angielskiego ma również za zadanie promocję wartości takich jak wolność, pokój, równość, oraz postaw takich jak wytrwałość w dążeniu do celu, poświęcenie, odwaga, czy nonkonformizm.Wykaz prezentowanych biografii i tematów:- Gandhi- John Fitzgerald Kennedy- Martin Luther King- Nelson Mandela- Mother Teresa- Yitzhak Rabin and Yasser Arafat- Elie Weisel- Wangari Maathai- Declaration of the Rights of the Child

Język angielski

polecać po angielsku, prezes firmy po angielsku, głusko duże, kruczki chemiczne, mariusz witczak

yyyyy