Dubliners + CD Audio

27,30

Opis

Dubliners + CD audio:
Poziom zaawansowania 4: B2 FCE

Treść:
Ambitna matka, zakochany chłopiec, samotny starszy człowiek, cyniczny intelektualista czy dziewczyna, która pragnie wyjechać do innego kraju – to tylko niektóre postaci „Dublinczyków” Jamesa Joycea. W tych realistycznych opowieściach autor ukazuje lęki, nadzieje i rozczarowania swoich bohaterów a także przedstawia w fascynujących szczegółach Dublin przełomu wieków. Niniejsza książka jest wyborem ośmiu opowieści z cyklu „Dublińczycy”.

zakres gramatyczny:
Verbs: tenses with This is the first…,
Present Perfect Continuous,
Past Perfect Continuous,
perfect infinitives, Future perfect,
a wide variety of phrasal verbs,
complex passive forms,
wish/if only
Types of Clause: type-three conditionals,
mixed-conditionals, relative: embedded, defining
Modal verbs: might, may

Struktura:
Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowanym planem Dublina i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.
W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony. Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.
W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z cywilizacją i kulturą anglojęzyczną.
Książkę zamyka jednostronicowa sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.

Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.
Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.

Książki z kolekcji Young Adult ELI Readers charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem. Seria Young Adult Readers opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).

Język angielski

piano elk, zwrotka wiersza, rozproszone bazy danych, 4 pory roku toruń menu, poziom matury rozszerzonej z angielskiego, praca dla anglisty, kraków kina, pauliną salą, odpowiedzi matura 2021 matematyka rozszerzona, język paszto

yyyyy