Go! for Poland 4 Students&apos, Book

12,84

Opis

Go! for Poland to pięcioczęściowy kurs przeznaczony dla klas IV-VI szkoły podstawowej zgodny z wymogami obowiązującej podstawy programowej dla II etapu kształcenia. Uczniowie znajdą tam piosenki, zagadki, szyfry, łamigłówki, projekty, komiks oraz bohaterów, których przygody śledzić będą z zapartym tchem. Starannie opracowany podręcznik ma charakter cykliczny, służy najpierw prezentacji, potem praktyce, a następnie utrwaleniu materiału. Solidne podstawy gramatyczne języka obcego Ciekawe projekty Wiele ćwiczeń w parach Zintegrowane sprawności językoweGO! FOR POLAND TO KURS PRZYGOTOWANY SPECJALNIE DLA POLSKICH SZKÓŁ: polecenia w języku polskim w trzech pierwszych częściach wyjaśnienia gramatyki po polsku oparte na analizie błędów popełnianych przez polskich uczniów lekcje dotyczące kultury polskiej słowniczek angielsko-polski wraz z wymową w podręczniku ucznia zeszyt ćwiczeń zawiera Polish reference, która pomaga rozwiązać typowe dla Polaków problemy związane z angielską gramatyką i słownictwem (poziomy 1, 2)POMOCNA KSIĄŻKA NAUCZYCIELA dokładne plany lekcji wskazówki metodyczne, porady, jak najefektywniej wykorzystać materiał dodatkowe materiały do kopiowania do każdej lekcji gotowe testy w wersjach dla dwóch grupNOWE ZESZYTY ĆWICZEŃ KOLOROWY DODATEK DO POZIOMU STARTER – 16 kolorowych stron z grą planszową oraz ćwiczeniami integrującymi wszystkie sprawności językowe nowe edycje do poziomów 1 i 2 – 32 kolorowe strony z tekstami do czytania i sekcjami dotyczącymi kultury krajów anglojęzycznych KOLOROWY DODATEK DO POZIOMU 3 – 16 kolorowych stron (Vocabulary and Communication Workshop, Reading and Writing Workshop, Culture Workshop)ZGODNOŚĆ Z WYMOGAMI REFORMY EDUKACYJNEJ Nacisk na równomierny rozwój wszystkich sprawności językowych Rozdziały Build Your Skills integrują mówienie, pisanie, czytanie i słuchanie.Rozwijanie w uczniach poczucia wiary w ich możliwości językowe Tabelki Now you can na końcu każdego rozdziału ukazują uczniowi, co już umie i pomagają w usystematyzowaniu opanowanego materiału. Projekty do realizacji w grupach pozwalają każdemu uczniowi przyczynić się do wykonania zadania i wspólnego sukcesu.Przygotowanie do samodzielności w procesie nauki języka Zeszyt ćwiczeń zawiera sekcje Test yourself, które uczniowie mogą wykorzystać jako testy diagnostyczne przed planowanym powtórzeniem materiału i ocenić swoje postępy. Tabelki zatytułowane Think zachęcają do samodzielnego odkrywania reguł rządzących językiem.Rozwijanie postawy ciekawości i tolerancji wobec innych kultur Across cultures to dodatkowe rozdziały na końcu podręcznika, zawierające mnóstwo wiadomości o krajach anglojęzycznych (Food in the UK, Celebrations in Britain, Famous Americans, William Shakespeare, Education in Britain, Sport in the USA). Dzięki Go! for Poland uczniowie uczą się mówić po angielsku o kulturze swojego kraju. Potrafią np. opowiedzieć legendę o Królu Kraku, oprowadzić cudzoziemca po Wawelu i opowiedzieć mu o polskich dzikich zwierzętach.

Język angielski

mobile key wrocław, najbezpieczniejszy środek transportu, szybkie przyswajanie wiedzy, jak zacząć pisać pracę licencjacką, włóczka kraków, agnieszka michalak, poszukiwane zawody w polsce, olsztyn bip, poczt pwr, katarzyna grodzka, erp program, na jaki profil trzeba iść żeby być psychologiem

yyyyy