Gramatyka angielska 3 SP ćw.

17,72

Opis

Zbió r ćwiczeń utrwalających i sprawdzających stopień przyswojenia gramatyki angielskiej w zakresie obowiązującym ucznió w szkó ł podstawowych. Dobó r zagadnień gramatycznych oraz materiału leksykalnego został dokonany w oparciu o podręczniki dla szkó ł podstawowych. Ró żnorodne ćwiczenia pomogą uczniowi utrwalić wymagany materiał oraz lepiej przygotować się do klasó wek, sprawdzianó w i testó w.

Język angielski

czasowniki nieregularne podstawowe, pianistka online, maleńczuk wiek, małgorzata skorupska, gordonki ursynów, its bydgoszcz, faktura polsko niemiecka, ogloszenia ketrzyn, kurs pedagogiczny łódź, polecam piotrków, janina daily dziecko, ponadtto, infolinia dla pracowników poczty polskiej, firmy spedycyjne bydgoszcz, matematyka karta wzorów, julia przyłęcka

yyyyy