Historia. Podręcznik do liceum i technikum. Zakres rozszerzony. Klasa 2

43,97

Opis

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej.Omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.Układ treści (działy) podręcznika:I. Kształtowanie się nowożytnego świataII. rzeczpospolita w XVI wiekuIII. Europa i świat w „wieku wiary i rozumu”IV. Rzeczpospolita w dobie wielkich wojen XVII wiekuV. Europa i świat w epoce oświeceniaVI. rzeczpospolita w XVIII wiekuVII. Epoka napoleońskaStruktura tematu (jednostki lekcyjnej):- Wypunktowane najważniejsze zagadnienia lekcji.- Oś czasu porządkująca kluczowe wydarzenia omawiane na lekcji.-Tekst główny podzielony na podrozdziały – wprowadza podstawowe treści nauczania wyszczególnione w podstawie programowej zakresu rozszerzonego.- Ramki słownikowe zawierające wyjaśnienia kluczowych pojęć i terminów historycznych.- Ramki „Warto wiedzieć” zawierające dodatkowe informacje o charakterze ciekawostek, uzupełnień – ubarwiają i rozszerzają narrację, mają zaciekawić ucznia przedmiotem.- Ramki „Ślady przeszłości” zawierają informacje o śladach historii czy konsekwencjach wydarzeń historycznych, z którymi uczeń styka się w codziennym życiu.- Ramki „Biogram” wprowadzają dodatkowe informacje dotyczące ważnych postaci historycznych.- Materiały graficzne (fotografie, rysunki, schematy, mapy, diagramy) – towarzyszą im polecenia ukierunkowujące interpretację danego rodzaju źródła (ikonograficznego, kartograficznego, statystycznego) lub rozbudowane opisy stanowiące przykłady analizy tego typu źródeł.- „Kalendarium” – zestawienia najważniejszych wydarzeń omawianych na danej lekcji, ułatwiające powtarzanie i systematyzację materiału nauczania.- „Polecenia” (na zakończenie tematu) – polecenia (głównie otwarte) sprawdzające opanowanie materiału nauczania (w tym polecenia oparte na pracy z materiałem źródłowym – przede wszystkim tekstami źródłowymi i historiograficznymi, a także materiałami ikonograficznymi).- Infografiki (na rozkładówkach) – w atrakcyjny graficznie sposób przybliżające wybrane zagadnienia historyczne.- „Warto przeczytać” – propozycje wartościowych publikacji popularnonaukowych lub naukowych odnoszących się do treści danej lekcji.Struktura materiału powtórzeniowego po dziale: „Polecenia – źródła – konteksty”:- Polecenia (otwarte i zamknięte) odnoszące się do treści działu, w tym zadania oparte na materiałach źródłowych (teksty źródłowe, teksty historiograficzne, materiały ikonograficzne, kartograficzne i statystyczne).- Propozycje tematów wypracowań – materiały przygotowujące ucznia do samodzielnego napisania dłuższej wypowiedzi na egzaminie maturalnym.

Podręczniki szkolne

termy maltańskie grafik, muzyka na koncentrację uwagi, explorium, zwiernik, godzina 19 19, ogłoszenia płońsk, rzeczy na dzień nauczyciela, trnsltor, filologia wloska, wsb moodle, plac akademicki dentysta, studia 2 stopnia warszawa, górska warszawa, www.dolnoslaskie.edu.com.pl, wykładowcy, ile punktów na maturze z polskiego

yyyyy