Historia. Podręcznik. Klasa 1. Zakres rozszerzony. Szkoła ponadpodstawowa. Liceum i technikum

22,05

Opis

Materiał nauczania w podręczniku został uporządkowany chronologicznie. W każdym podręczniku zostały wyodrębnione działy. Każdy dział obejmuje zamknięty okres z historii powszechnej lub Polski albo zintegrowane treści z historii powszechnej i Polski (w zależności od specyfiki omawianej epoki). W ramach działów wyodrębnione zostały tematy, które nauczyciel może realizować na jednej lub kilku godzinach lekcyjnych (w zależności od przydziału godzin zakresu rozszerzonego w danej klasie). Każdy dział kończy ćwiczeniowy materiał powtórzeniowy. Liczne, zróżnicowane polecenia służą kształceniu umiejętności wskazanych w celach ogólnych podstawy programowej, w tym umiejętności analizy tekstów źródłowych, źródeł ikonograficznych oraz materiałów kartograficznych.Dodatkowo podręcznik dla kl. 1 rozpoczyna rozdział, w którym zostały wprowadzone (lub przypomniane ze szkoły podstawowej): najważniejsze pojęcia dotyczące nauk historycznych, informacje odnoszące się do periodyzacji dziejów, rodzajów źródeł historycznych i ich krytycznej analizy.Ponadto omówienie każdej epoki historycznej poprzedza rozdział źródłoznawczy prezentujący specyfikę źródeł historycznych do danego okresu dziejów.Mapy:Nowe, czytelne (ograniczono nasycenie informacjami do koniecznego minimum), mapy odwzorowują rzeźbę terenu.Powyższy opis pochodzi od wydawcy

Podręczniki szkolne

stan polskiej gospodarki, wegry portugalia kurs, rozszerzona matura z polskiego, powtórzenie do egzaminu gimnazjalnego polski gramatyka, cen rat

yyyyy