Il Belpaese 1 podręcznik + audio online

49,50

Opis

Il Belpaese 1 składa się z podręcznika oraz zeszytu ćwiczeńi przeznaczony jest dla osób rozpoczynających naukę języka włoskiego w szkołach ponadpodstawowych.Jest adaptacją serii Descubre.Materiał lekcyjny uwzględnia polską specyfikę i jest rozłożo-ny tak, aby można go było wygodnie realizować, niezależnie od liczby godzin przeznaczonych tygodniowo na naukę języ-ka. Podręcznik jest podzielony na trzy moduły, z których każ-dy zawiera trzy jednostki lekcyjne, dodatkową lekcję podsu-mowującą. Książkę uzupełniają: nagrania audio wraz z trans-krypcjami, aneks komunikacyjno-gramatyczny i słownik.EAN: 9788366834187

Pozostałe języki

bezpieczeństwo informacji, socha szczecin, sposób na ściąganie, dziekanat wwsb, www.skutecznie, przyczynowość w sensie grangera, action gorzów godziny otwarcia, magik przestarzale, bajki które leczą

yyyyy