Informatyka. Podręcznik dla klasy 8 szkoły podstawowej

12,47

Opis

Podręcznik do klasy 8 został zaktualizowany pod względem wersji wykorzystywanych aplikacji oraz prezentowanych treści. Zagadnienia przedstawiono w pięciu rozdziałach: Lekcje z HTML-em, Lekcje z Pythonem, Lekcje z danymi, Lekcje z modelami i Lekcje w sieci. Uczniowie dowiedzą się, jak tworzyć mniej i bardziej skomplikowane strony i witryny internetowe wykorzystujące kaskadowe arkusze stylów oraz elementy interaktywne CSS i JavaScript, zaczną programować w języku tekstowym Python oraz poznają nowe możliwości arkusza kalkulacyjnego (m.in. utworzą w arkuszu prosty kalkulator, będą analizować duże zestawy danych z wykorzystaniem tabel przestawnych oraz traktować arkusz jako narzędzie do przeprowadzania symulacji), skupią się również na pracy w sieci i w chmurze oraz zagadnieniach związanych z nauką i rozwijaniem zainteresowań online. Dzięki zastosowaniu podejścia problemowego podręcznik zachęca dzieci do samodzielnej pracy i pozwala w efektywny sposób zdobyć kompetencje niezbędne w cyfrowym świecie.Całość dopasowano do potrzeb i możliwości uczniów, którzy od początku swojej edukacji realizują program według nowej podstawy programowej. Dodatkowo podręcznik wzbogacono o atrakcyjne infografiki. Sprawdzone w praktyce ćwiczenia krok po kroku prowadzą ucznia do celu, a ciekawe zadania dodatkowe inspirują do samodzielnej pracy i rozwijania niezbędnych umiejętności. Nauczyciel może w razie potrzeby łatwo zindywidualizować nauczanie.Uczeń w klasie 8 pracuje z:- prostym edytorem tekstu, w którym tworzy strony w językach HTML, CSS i JavaScript;- środowiskiem programowania tekstowego, w którym m.in. przygotowuje aplikację rysującą fraktale, wykonuje obliczenia oraz rysuje proste wzory;- arkuszem kalkulacyjnym, w którym m.in. rozwiązuje problemy związane z ciągami i symulacjami oraz rysuje wykresy funkcji liniowych;- aplikacjami mobilnymi do wykonywania pomiarów;- serwisami i aplikacjami umożliwiającymi naukę i rozwijanie zainteresowań online.Tematy zajęć nawiązują do codziennych problemów oraz innych przedmiotów. Autorzy – doświadczeni metodycy – proponują pracę metodą problemową, na co obecna podstawa programowa stawia szczególny nacisk.Struktura każdej lekcji jest uporządkowana i przedstawia się następująco:- lista zdobywanych umiejętności,- postawienie ciekawego problemu,- przedstawienie sposobu rozwiązania problemu oraz wskazówek i rad ułatwiających zapamiętanie ważnych zasad,- wybór zadań do samodzielnego wykonania.EAN: 9788302196003

Podręczniki szkolne

ocena efektywności inwestycji praca magisterska, kierunek humanistyczny, essay angielski, jak zarobić szybko pieniądze w wieku 13 lat, działo po angielsku, kuratorium oswiaty poznan, michał kmiecik kielce, alicja baran, wsz plock, wydzial komunikacji kolobrzeg

yyyyy