Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk

31,79

Opis

Technik informatyk nie jest zwykłym użytkownikiem komputerów. Jeśli uczeń wybiera szkołę o takim profilu, z czasem staje się prawdziwym komputerowym ekspertem.Kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie technik informatyk dotyczą między innymi tworzenia aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowania tymi bazami. Trzecia część podręcznika omawiająca kwalifikację E.14 składa się z dziesięciu rozdziałów, których budowa pozwala na realizację treści programowych w sposób wybrany przez nauczyciela.Przygotowane materiały obejmują nie tylko zagadnienia teoretyczne, ale także projekty różnych zadań oraz – co bardzo istotne – sposoby ich praktycznej realizacji, dzięki czemu prowadzą do uzyskania efektów kształcenia wymienionych w podstawie programowej. Podczas zajęć uczniowie zdobędą niezbędną wiedzę na temat aplikacji internetowych. Nie tylko będą samodzielnie programować w wybranych technologiach, ale też staną się świadomi ich indywidualnych cech, wad i zalet. Poznają działanie serwerów stron internetowych oraz zasady umieszczania opracowanych aplikacji w internecie. Zaczną wykorzystywać zasoby biblioteki jQuery do tworzenia własnych aplikacji. Będą korzystać z systemów zarządzania treścią CMS przy tworzeniu menu, zamieszczaniu grafiki i artykułów oraz dostosowywania aplikacji do potrzeb użytkownika. Na koniec przeprowadzą testy aplikacji oraz przenalizują zagrożenia. Tak skonstruowany podręcznik pomaga także w samodzielnym poszerzaniu umiejętności.„Technik Informatyk” to doskonały, charakteryzujący się wysoką jakością, kompletny zestaw edukacyjny, przygotowany przez dysponującego ogromnym doświadczeniem lidera na rynku książek informatycznych — wydawnictwo Helion.W skład zestawu „Technik Informatyk” wchodzą także:Kwalifikacja E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatykKwalifikacja E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk.Kwalifikacja E.14. Tworzenie stron internetowych. Podręcznik do nauki zawodu technik informatyk. Część 1Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych oraz administrowanie bazami. Podręcznik do nauki zawodu technik informatykPodręczniki oraz inne pomoce naukowe należące do tej serii zostały opracowane z myślą o wykształceniu kompetentnych techników, którzy bez trudu poradzą sobie z wyzwaniami w świecie współczesnej informatyki. Według nowych przepisów, aby otrzymać dyplom w zawodzie technik informatyk, należy potwierdzić trzy kwalifikacje wyodrębnione w tym zawodzie – to niewątpliwe wyzwanie i dla adeptów nauki o komputerach, i dla ich pedagogów.Ta książka pozwoli zarówno przygotować się do egzaminów, jak i uzyskać wiedzę i umiejętności przydatne w przyszłej pracy.Spis treści:Wstęp (5)Rozdział 1. Podstawy programowania (9)1.1. Podstawowe pojęcia (9)1.2. Algorytmy (14)1.3. Narzędzia programistyczne (25)1.4. Etapy tworzenia programu (26)1.5. Dokumentacja programu (28)1.6. Istota programowania obiektowego (28)Rozdział 2. Aplikacje internetowe (37)2.1. Wprowadzenie (37)2.2. Narzędzia aplikacji internetowych (38)2.3. Struktura aplikacji internetowej (39)2.4. Projektowanie aplikacji internetowych (42)2.5. Framework – platforma programistyczna (44)Rozdział 3. Skrypty po stronie klienta – JavaScript (47)3.1. Wprowadzenie (47)3.2. Struktura języka JavaScript (48)3.3. Składnia języka JavaScript (50)3.4. Instrukcje sterujące (56)3.5. Funkcje (63)3.6. Obiekty (70)3.7. Obiekty wbudowane JavaScript (75)3.8. Obiekty DOM (83)3.9. Obsługa zdarzeń (95)3.10. Wykorzystanie skryptów na stronie internetowej (99)3.11. Walidacja formularzy (106)3.12. Testowanie skryptów (115)Rozdział 4. Biblioteka jQuery (119)4.1. Opis biblioteki (119)4.2. Zdarzenia biblioteki jQuery (128)4.3. Zastosowanie biblioteki jQuery na stronie internetowej (131)4.4. Walidacja formularzy (147)Rozdział 5. Ajax (153)5.1. Wprowadzenie (153)5.2. Obiekt XMLHttpRequest (154)5.3. Żądania Ajax (157)Rozdział 6. Serwery WWW (163)6.1. Serwer Apache (163)6.2. Serwer IIS (167)Rozdział 7. Język PHP (169)7.1. Wprowadzenie (169)7.2. Instalowanie PHP (171)7.3. Pakiet XAMPP (173)7.4. Struktura języka PHP (180)7.5. Składnia języka PHP (183)7.6. Instrukcje sterujące (198)7.7. Funkcje (207)7.8. Funkcje wbudowane (215)7.9. Pliki i katalogi (229)7.10. Obiekty (243)7.11. Formularze (259)7.12. Pliki cookies i sesje (271)7.13. Sieć (287)7.14. Bazy danych w PHP (290)Rozdział 8. Technologia .NET (311)8.1. Założenia platformy .NET (311)Rozdział 9. Systemy zarządzania treścią CMS (315)9.1. Joomla! (316)Rozdział 10. Testowanie i dokumentowanie aplikacji (337)10.1. Testowanie aplikacji (337)10.2. Zagrożenia (338)10.3. Dokumentowanie aplikacji (340)Skorowidz (342)O autorze: Jolanta Pokorska — informatyk, absolwentka informatyki i automatyki na Wydziale Elektroniki Politechniki Gdańskiej. Pracuje jako nauczyciel przedmiotów zawodowych przygotowujących do zawodu technik informatyk. Jest również doświadczonym egzaminatorem współpracującym z Centralną Komisją Egzaminacyjną. Ma doświadczenie w tworzeniu oprogramowania sterującego systemami dozowania oraz w dziedzinie baz danych. Napisała kilka książek, w tym podręczniki dla zawodu technik informatyk: Oprogramowanie biurowe, Kwalifikacja E.14. Część 1. Tworzenie stron internetowych, Kwalifikacja E.14. Część 2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami oraz Kwalifikacja E.14. Część 3. Tworzenie aplikacji internetowych.

Podręczniki szkolne

starożytność czas trwania, miedzyborow, potęgowanie online, projektowanie ubrań online

yyyyy