Macbeth + CD Audio

23,60

Opis

„Macbeth + CD audio.Poziom zaawansowania 3 : Intermediate (1000 headwords) B1 PETTreść:Adaptacja sztuki „”Makbet”” Williama Shakespeare aZakres gramatyczny:Nouns:complex noun phrasesVerbs:Present Perfect Simple: unfinished past with for and since, recent past with just, Past Perfect Simple, reported speech, should for obligation, would for hypothesis and polite requests, must for deduction,may for possibility.Types of Clause:type-two conditionals, conditionals with unless, clauses with although, clauses with so… that, time clauses with as soon as, until,before and after.Other:(eg. ask, reply, interrupt, repeat, suggest, comment, react, suppose, answer, explain)Struktura:Prezentowana historia podzielona jest na rozdziały oraz poprzedzona ilustrowaną prezentacją bohaterów opowieści i dwustronicową sekcją Before You Read Activities zawierającą ćwiczenia wprowadzające czytelnika w tekst książki pod kątem słownictwa i gramatyki.W lepszym rozumieniu tekstu pomagają glosariusze z tłumaczeniami wybranych słówek umieszczone w dolnej części każdej strony.Po każdym rozdziale następuje dwustronicowa sekcja After-Reading Activities podsumowująca rozdział pod kątem treści prezentowanej historii, a także gramatyki, słownictwa i poznanych form językowych, a ponadto wspomagająca rozwój umiejętności czytania ze zrozumieniem i skutecznego zapamiętywania.W końcowej części książki znajduje się czterostronicowa sekcja Focus on prezentująca ciekawe informacje związane z życiem i twórczością Williama Shakespeare a, teatru oraz Szkocji.Książkę zamyka sekcja Test yourself sprawdzająca ogólny poziom zrozumienia i zapamiętania przeczytanej historii, oraz poznanych form językowych, a także sekcja Syllabus zawierająca zwięzły opis zamierzeń dydaktycznych realizowanych w książce.Bogata szata graficzna (w tym ilustracje wykonane przez uznanych ilustratorów książek o światowej sławie) stanowi doskonały komentarz wizualny do przedstawionej historii i sprzyja lepszemu zrozumieniu słownictwa i wyrażeń znajdujących się w tekście.Książka stanowi doskonałe narzędzie konsolidujące kompetencje i sprawności językowe dzieci i młodzieży obejmujące umiejętność czytania, rozumienia ze słuchu, pisania i mówienia.Książki z kolekcji Young Adult ELI Readers charakteryzują się dbałością o najwyższą jakość edytorską oraz starannym i eleganckim wykonaniem.Seria Young Adult ELI Readers opracowana została w oparciu o kryteria Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of Reference for Languages).”

Język angielski

kurs szycia na maszynie warszawa, wst katowice opinie, neuropsycholog gdańsk, pozycjonowanie bydgoszcz, nuty literowe kolędy, gdańsk, poland, szur, jak obliczyć punkty rekrutacyjne, dawid majewski, półtorej, www.gg.web

yyyyy