Matematyka 2. Zeszyt ćwiczeń. Szkoła branżowa I stopnia

16,31

Opis

Matematyka 1. Zeszyt ćwiczeń składa się z 36 kart zgrupowanych w 5 działów:1. Liczby rzeczywiste- Zbiór liczb rzeczywistych i jego podzbiory- Działania w zbiorze liczb wymiernych- Potęga o wykładniku całkowitym- Pierwiastek arytmetyczny- Działania w zbiorze liczb rzeczywistych- Oś liczbowa i przedziały liczbowe- Własności potęgowania i pierwiastkowania w sytuacjach praktycznych- Zadania utrwalające2. Wyrażenia algebraiczne- Wzory skróconego mnożenia- Dodawanie i odejmowanie wyrażeń algebraicznych- Przekształcanie wyrażeń algebraicznych- Wyłączanie wspólnego czynnika poza nawias- Zadania utrwalające3. Równania i nierówności liniowe- Równania równoważne- Rozwiązywanie równań pierwszego stopnia z jedną niewiadomą- Nierówności równoważne- Rozwiązywanie nierówności pierwszego stopnia z jedną niewiadomą- Zadania utrwalające4. Funkcje- Pojęcie funkcji i sposoby jej określania- Dziedzina, wartość funkcji i miejsca zerowe- Odczytywanie własności funkcji z wykresu. Dziedzina funkcji, zbiór wartości- Odczytywanie własności funkcji z wykresu – ciąg dalszy- Przesuwanie wykresów funkcji- Przekształcanie wykresów funkcji- Funkcja liniowa i jej własności- Wykres funkcji kwadratowej- Funkcja kwadratowa w postaci ogólnej, kanonicznej i iloczynowej- Wyznaczanie wzoru funkcji kwadratowej- Wartość najmniejsza i największa funkcji kwadratowej- Zagadnienia geometryczne i fizyczne- Funkcja f (x) = a/ x- Zadania utrwalające5. Równania i nierówności kwadratowe- Równanie kwadratowe- Nierówność kwadratowa- Rozwiązywanie równań i nierówności kwadratowych- Zadania utrwalające

Podręczniki szkolne

student4student, projekty graficzne szczecin, informatyka studia wrocław, pk wydział informatyki i telekomunikacji, ibm staż, wymagający po niemiecku, olszanka pomorskie

yyyyy