Plastyka Szkoła podstawowa 4 Podręcznik

11,47

Opis

Podręcznik&nbSzkoła podstawowa;Plastyka&nbSzkoła podstawowa;zawiera materiał nauczania przewidziany do realizacji na 30 godzinach lekcyjnych w 4 klasie szkoły podstawowej, a także propozycje lekcji dodatkowych z dziejów sztuki – są to dwie lekcje o sztuce prehistorycznej. Podręcznik wyróżnia się dużymi barwnymi ilustracjami – reprodukcjami, rysunkami, infografikami. Jest napisany językiem prostym – ,,gawędziarskim. Zagadnienia plastyczne są wprowadzane stopniowo – od kropki i kreski do bardziej skomplikowanych.Podręcznik&nbSzkoła podstawowa;jest wpisany do wykazu podręczników MEN&nbSzkoła podstawowa;dopuszczonych do użytku szkolnego, przeznaczonych do kształcenia ogólnego,&nbSzkoła podstawowa;dostosowanych do wieloletniego użytku&nbSzkoła podstawowa;zgodnie z&nbSzkoła podstawowa;nowelizowaną w 2014 r. ustawą o systemie oświaty.Struktura podręcznika:● działy, a w nich rozdziały dzielące materiał nauczania – każdy rozdział stanowi jednostkę lekcyjną;● przed każdym działem na stronie działowej umieszczono Szkoła podstawowais zagadnień i umiejętności, które pozna uczeń w tym dziale (w punktach);● treści teoretycznej lekcji towarzyszy ćwiczenie plastyczne, wprowadzające w praktyce podane zagadnienia, inSzkoła podstawowairujące do twórczości, aktywizujące ucznia – autorką ćwiczeń jest Barbara Neubart;● po każdym rozdziale – pytania i polecenia ,,Pomyśl i odpowiedz z wyróżnieniem trudniejszych poleceń ,,gwiazdką;● dodatkowe lekcje o sztuce prehistorycznej w formie mozaiki ilustracji z niewielkim tekstem, osią czasu i dużą infografiką;● indeks pojęć plastycznych na końcu podręcznika.

Podręczniki szkolne

tadeusz żebrowski, ogloszenie po angielsku przyklad, co mozna wpisac w umiejetnosciach do cv, grafik szczecin, krzysztof jankowski wrocław, warsztat marki, rolki do nauki jazdy, praca ryki ogłoszenia, moodle wsaib, pedagogika ukw, bhp w psp, książka dla nauczyciela prezent, marta czajkowska, cbs katowice, biczyk, pl domeny

yyyyy