Podstawowe problemy teorii wychowania fizycznego

15,26

Opis

Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym. Omawia metody kształcenia i wychowania fizycznego oraz kwestie związane z rozwojem fizycznym i motorycznym. Wiele miejsca zajmuje osoba nauczyciela, jego kompetencje, efektywność, innowacyjność, zaangażowanie i motywacja. Dużo uwagi poświęcono roli pedagoga jako promotora zdrowia i animatora aktywności fizycznej w czasie wolnym. Jest to podręcznik dla studentów pedagogiki, nauczycieli wychowania fizycznego, a także nauczycieli akademickich. Podręcznik poświęcony jest problemom ogólnej teorii wychowania oraz szczegółowym zagadnieniom teorii wychowania i rozwoju fizycznego człowieka z naciskiem na edukację dzieci i młodzieży. Autor wyjaśnia kluczowe pojęcia, takie jak „wychowanie”, „kształcenie”, „edukacja”, „kultura fizyczna”. Analizuje czynniki, środki i warunki występujące w wychowaniu fizycznym. Omawia metody kształcenia i wychowania fizycznego oraz kwestie związane z rozwojem fizycznym i motorycznym. Wiele miejsca zajmuje osoba nauczyciela, jego kompetencje, efektywność, innowacyjność, zaangażowanie i motywacja. Dużo uwagi poświęcono roli pedagoga jako promotora zdrowia i animatora aktywności fizycznej w czasie wolnym. Jest to podręcznik dla studentów pedagogiki, nauczycieli wychowania fizycznego, a także nauczycieli akademickich. Spis treści: Wstęp Rozdział 1. Teoria wychowania jako dyscyplina pedagogiczna Rozdział 2. Kultura fizyczna 2.1. Zagadnienia terminologiczne 2.2. Wzory kultury fizycznej na przestrzeni dziejów 2.3. Formy uczestnictwa w kulturze fizycznej Rozdział 3. Wychowanie fizyczne 3.1. Pojęcie wychowania 3.2. Istota wychowania fizycznego 3.3. Ewolucja poglądów dotyczących istoty i celów wychowania fizycznego 3.4. Teoretyczne podstawy fizycznego wychowania 3.5. Cechy wychowania 3.6. Teoretyczne podstawy fizycznego kształcenia 3.7. Błędy w procesie wychowania Rozdział 4. Cele wychowania fizycznego 4.1. Aksjologiczne podstawy celów wychowania fizycznego 4.2. Znaczenie wartości w edukacji szkolnej 4.3. Definicje wartości w kontekście różnych dziedzin nauki 4.4. Klasyfikacja wartości – podział dychotomiczny wartości 4.5. Istota i znaczenie celów wychowania 4.6. Funkcje celów wychowania 4.7. Rodzaje celów wychowania fizycznego 4.8. Kompetencje ucznia Rozdział 5. Czynniki, środki i warunki wychowania fizycznego Rozdział 6. Funkcje ruchu 6.1. Ruch jako czynnik stymulujący 6.2. Ruch jako czynnik adaptacyjny 6.3. Ruch jako czynnik kompensacyjny i korekcyjny Rozdział 7. Rozwój fizyczny człowieka 7.1. Pojęcie rozwoju fizycznego i jego uwarunkowania 7.2. Ocena rozwoju fizycznego 7.3. Kontrola stanu fizycznego dzieci i młodzieży 7.4. Zmiany w postawie ciała 7.5. Metody oceny postawy ciała 7.6. Charakterystyka rozwoju fizycznego i motorycznego dzieci i młodzieży Rozdział 8. Motoryczność ludzka 8.1. Przejawy motoryczności 8.2. Interpretacja podstawowych pojęć związanych z motorycznością 8.3. Diagnoza sprawności motorycznej 8.4. Diagnoza uzdolnień ruchowych 8.5. Diagnostyka czynnościowa wydolności fizycznej 8.6. Zasady i metody rozwoju sprawności motorycznej Rozdział 9. Metody kształcenia i wychowania fizycznego 9.1. Klasyfikacja metod wychowania fizycznego 9.2. Opis metod wychowania fizycznego 9.3. Formy organizacyjne ćwiczeń 9.4. Metody kształtowania zdolności motorycznych 9.5. Metody oddziaływań wychowawczych Rozdział 10. Uwarunkowania efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela wychowania fizycznego 10.1. Model nauczyciela-wychowawcy w literaturze pedagogicznej 10.2. Kompetencje pedagogiczne nauczyciela 10.3. Inne uwarunkowania efektywności pracy pedagogicznej nauczyciela 10.4. Styl oddziaływania wychowawczego 10.5. Wychowawca fizyczny jako promotor zdrowia 10.6. Model nauczyciela efektywnego Rozdział 11. Przygotowanie nauczyciela do zawodu Rozdział 12. Rozwój zawodowy nauczyciela wychowania fizycznego 12.1. Fazy w rozwoju zawodowym nauczycieli 12.2. Kilka uwag na temat kształcenia nauczycieli do współczesnych potrzeb edukacyjnych Rozdział 13. Aktywność fizyczna ucznia w czasie wolnym 13.1. Pojęcie czasu wolnego – próba definicji 13.2. Funkcje czasu wolnego 13.3. Aktywność fizyczna w czasie wolnym 13.4. Techniki organizowania czasu wolnego 13.5. Formy rekreacji 13.6. Zachowania prozdrowotne 13.7. Wycieczka turystyczna jako jedna w form zagospodarowania czasu wolnego

Podręczniki szkolne

elektronika uj, anonse torun, pedagogika wczesnoszkolna studia podyplomowe, pwc gdansk, korki katowice, szkoła gdańsk, matura podstawowa polski, micaela, najlepsza książka do nauki hiszpańskiego, ewa nauka angielskiego, przykład interpretacji wiersza, czasopisma branżowe, discord skrót, brw chorzow, u greka białystok, mijin mok

yyyyy