Tout va bien 3. Podręcznik

63,99

Opis

Intensywny kurs języka francuskiego przeznaczony dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych iosób dorosłych, które rozpoczynają naukę języka francuskiego.Każda zczterech części kursu przewidziana jest na ok. 120-150 godzin lekcyjnych. Cel izawartość kursu zgodne zzasadami Europejskiego systemu opisu kształcenia językowego.- Głównym celem kursu jest osiągnięcie niezależności wrozwijaniu sprawności komunikowania wjęzyku francuskim oraz rozwój strategii uczenia się isamodzielnej pracy ucznia.- Materiał zawarty wpodręczniku ukazuje sytuacje komunikacyjne wjakich może znaleźć się uczeń, uczy go wrażliwości na odmiany języka, stymuluje jego motywację oraz rozbudza ciekawość języka ikultury frankofońskiej.- Do podręcznika dołączono portfolio językowe ucznia.

Język francuski

www.ch.pw.edu.pl, zlotkowski, irk awf poznan, grupa cho, osoba mówiąca w ojczystym języku: skawina, praca angielski poznań, średnie ocen, sierzputowska, pwr wiz dziekanat, ceny transportu, michał żmuda, helios sonowiec, małe i średnie przedsiębiorstwa praca magisterska, dominik duda, wolność grafika

yyyyy