Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych

54,75

Opis

Książka poświęcona jest identyfikacji uwarunkowań i charakterystyce kluczowych czynników współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami umożliwiającymi dystrybucję usług w sieci, w tym zwłaszcza z serwisami zakupów grupowych. Praca zainteresuje pracowników naukowych i dydaktycznych szkół wyższych, studentów oraz nauczycieli uczących w technikach o profilu turystycznym. Będzie również wartościowym źródłem wiedzy dla pracowników branży turystycznej, w tym zwłaszcza menedżerów odpowiedzialnych za promocję i sprzedaż usług hotelarskich w swoim obiekcie. Spis treści:WstępRozdział 1. Współpraca między przedsiębiorstwami – istota, cechy, przesłanki1.1. Definicja współpracy przedsiębiorstw1.2. Cechy współpracy warunkujące kryteria jej klasyfikacji1.2.1. Cechy współpracy1.2.2. Kryteria klasyfikacji współpracy1.3. Motywy i korzyści podejmowania współpracy przez przedsiębiorstwaRozdział 2. Teoretyczne podstawy współpracy podmiotów na rynku usług hotelarskich2.1. Wybrane teorie współpracy użyteczne na rynku usług hotelarskich2.2. Teoria kosztów transakcyjnych – podstawa współpracy na poziomie relacji2.3. Teoria zależności zasobowej – podstawa współpracy na poziomie przedsiębiorstwa2.4. Teoria sieci – podstawa współpracy na poziomie sieci przedsiębiorstw2.5. Formy współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie2.5.1. Outsourcing2.5.2. Franchising2.5.3. Klastry2.5.4. Partnerstwo strategiczne2.5.5. Alianse strategiczneRozdział 3. Identyfikacja czynników determinujących relację obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w obliczu zmieniających się uwarunkowań ich działalności3.1. Obiekty świadczące usługi hotelarskie i ich cechy warunkujące współpracę3.1.1. Złożoność usługi hotelarskiej3.1.2. Istota obiektów świadczących usługi hotelarskie3.1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów świadczących usługi hotelarskie 3.2. Wpływ rozwoju internetu na kanały dystrybucji obiektów świadczących usługi hotelarskie3.2.1. Pojęcie dystrybucji usług hotelarskich3.2.2. Ewolucja systemów dystrybucji na rynku usług hotelarskich3.3. Implikacje funkcjonowania internetowych kanałów dystrybucji na rynku turystycznym3.3.1. Rozwój internetowych kanałów dystrybucji determinantą zmian w handlu elektronicznym3.3.2. Zmieniająca się rola pośrednika w internetowych systemach dystrybucji usług hotelarskich3.4. Serwisy zakupów grupowych jako partner w zakresie dystrybucji usług hotelarskich3.4.1 Działalność serwisów zakupów grupowych na rynku e-commerce3.4.2. Czynniki sukcesu serwisów zakupów grupowych jako narzędzia e-commerce3.4.3. Cykl życia serwisów zakupów grupowych na tle innych internetowych kanałów dystrybucji3.5. Klasyfikacja uwarunkowań współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowychRozdział 4. Metodyka badań empirycznych4.1. Cele, hipotezy i założenia badawcze4.2. Przesłanki prowadzenia badań o charakterze jakościowym i ilościowym4.3. Proces badawczy4.3.1. Etapy prowadzonych badań4.3.2. Triangulacja metod badawczych4.3.2.1. Monitoring ofert4.3.2.2. Wywiady4.3.2.3. Sondaż diagnostyczny4.3.3. Metody analizy danych empirycznych4.3.4. Ograniczenia procesu badawczego a jakość przeprowadzonych badań4.4. Charakterystyka badanych zbiorowościRozdział 5. Uwarunkowania współpracy obiektów świadczących usługi hotelarskie z serwisami zakupów grupowych w zakresie dystrybucji usług w sieci5.1. Stymulanty i destymulanty nawiązywania relacji z serwisami zakupów grupowych przez obiekty świadczące usługi hotelarskie5.2. Identyfikacja czynników predysponujących obiekty świadczące usługi hotelarskie do podejmowania współpracy z serwisami zakupów grupowych5.3. Identyfikacja czynników charakteryzujących serwisy zakupów grupowych determinujących podejmowanie współpracy przez obiekty świadczące usługi hotelarskie5.4. Warunki współpracy i ich wpływ na kształtowanie renty relacyjnej5.5. Ocena współpracy z serwisami zakupów grupowych i ich znaczenie wśród innych kanałów dystrybucji usług w sieci stosowanych przez obiekty świadczące usługi hotelarskieZakończenieBibliografiaSpis tabelSpis rysunkówZałączniki

Podręczniki szkolne

terapia pedagogiczna kurs, 18 zł, jak sie pisze nie wiadomo, grafika oświęcim, best regards po polsku, odwołanie od skreślenia z listy studentów, cennik grafika, mike mitchell, e kg ogłoszenia, podstawowe słowa po rosyjsku

yyyyy