Uzdatnianie wody zasilającej kotły

22,55

Opis

Wymagania jakościowe stawiane wpdzie używanej w gospodarce cieplnej i wybrane sposoby spełniania tych wymagań, czyli jej uzdatniania, stanowią treść książki.Jej adresatami są osoby związane bezpośrednio lub pośrednio z eksploatacją urządzeń do uzdatniania wody stosowanych w przemysłowych i komunalnych źródłach ciepła….

Podręczniki szkolne

mundurówka policja, nooksy, batorz, żarów dolnośląskie, jonasz z maturalnej 5, szkoła w sączowie, do której matury, studia nieruchomosci, krzysztof żak, dominika jabłońska, ksero bydgoszcz, język polski rozszerzony, matura czas, jankowski pwr, apple torun, almaria, szkoły policealne wrocław kierunki, helios grudz, obsługa microsoft office

yyyyy