W drodze do Wieczernika. Kochamy Pana Jezusa. Podręcznik do religii dla klasy II szkoły podstawowej

12,57

Opis

Kochamy Pana Jezusa 2

Treści podręcznika skupione są wokół tematu odkrywania miłości Bożej w Piśmie świętym, osobie Jezusa Chrystusa, przeżywaniu roku liturgicznego oraz doświadczeniu życia codziennego (słuchanie, odpowiadanie, dziękowanie, przepraszanie, przebaczanie, przyjmowanie darów i obdarowywanie).W książce znajdują się również nowe jednostki tematyczne, np. o Chrystusie Królu, Dobrym Pasterzu, Wniebowstąpieniu, Nawiedzeniu NMP , św. Józefie, św. Dominiku Savio.Treści związane z przygotowaniem do Pierwszej Komunii Świętej w kl. 2 dotyczą sakramentów, pojęcia grzechu i nawrócenia, sumienia, miłosierdzia Bożego, warunków i formuły spowiedzi, gestów związanych z przyjęciem sakramentu pojednania i Eucharystii.Teksty PRZECZYTAJMY RAZEM! zostały dostosowane do obniżonego wieku uczniów.Szatę graficzną tworzy wiele nowych ilustracji.Podręcznik zgodny z programem nauczania „W drodze do Wieczernika? nr AZ-1-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r.Data dopuszczenia: 7.05.2012 r.

Podręczniki szkolne

pomoce domowe gliwice, łatwe języki do nauki, jak zrobić ciekawą prezentację, inżynierska gdynia, fizyka na studiach, английский язык, nauka japonskiego, artgal, szchy

yyyyy