w ramach których zastosowano podział na jednostki lekcyjne. Treści z nauki o języku są zintegrowane z materiałem literacko-kulturowym. Duży nacisk położono na interdyscyplinarność przy okazji mówienia o literaturze są też omawiane inne teksty kultury (malarstwo

Opis

teatr).Każdy dział rozpoczyna się lekcją wprowadzającą w daną epokę literacką

by rozwijać umiejętności tworzenia wypowiedzi ustnych i pisemnych.Całość wzbogacają bloki pozwalające zebrać i usystematyzować wiedzę (biogramy autorów

anna bartosz, przedmioty szkole po angielsku, doswiadczenia, młoda polska – charakterystyka epoki, komorowski w opolu, ogłaszamy warszawa, ukrainski nauka, katarzyna kulesza, jastrzebski, aleksandra mroczko, logopeda zielona góra, ile procent z matury na psychologię, matura język polski, architektura poznań

yyyyy