Wielka Przygoda. Ćwiczenia. Klasa 2, część 2. Edukacja matematyczna

16,45

Opis

Ćwiczenia matematyczne z serii Wielka Przygoda klasa 2 cz. 2 dają dziecku możliwość wykorzystania swojej wiedzy i umiejętności w praktyce. Zeszyty ćwiczeń, jako uzupełnienie podręcznika, rozwijają sprawność liczenia, utrwalają rozumienie pojęcia liczby przedstawionej w różnych aspektach, uczą analizowania danych, wykorzystują kreatywność i potencjał każdego ucznia.Porządkują wiedzę nieformalną dziecka i kształtują rozumienie pojęć matematycznych dzięki zadaniom, w których uczeń szuka rozwią…

Podręczniki szkolne

yuya, loczba pi, pwr rekrutacja dokumenty, nauka przy muzyce, zniszki, olszewski warszawa

yyyyy