inwestycje

Pomocniki świetlic, domów kultury, zabytkowych kościołów, budowa chodników, parkingów, kanalizacji to przykłady inwestycji, na które samorządy jak i równiez inne ...
27 lipca, 2020
Warta sprzedaje biurowiec przy centrum Stolicy polski
Kompania Ubezpieczeń i Reasekuracji Godna, reprezentowane za posrednictwem międzynarodową agencję doradczą CBRE, sfinalizowało wzór sprzedaży domu biurowego w centrum Warszawy, ...
27 lipca, 2020