Tajny wąż monetarny

27 lipca, 2020
Category: waluty

Na sytuację polskiej waluty mocno oddziałuje ostatnio nie tylko jak i równiez nie tak wiele, to co dzieje się na światowym rynku walutowym, ale i zdarzenia o charakterze lokalnym .

Dominujące stosunkowo niedawno tendencje kursu euro jak i równiez dolara nie pozostają oczywiście bez wpływu na złotego, ale pierwotnego siła nieco się zmniejszyła. Spośród czynników lokalnych, innymi slowy dotyczących tegoz, co przebieg zdarzen się w naszym podwórku, osłabły znacznie emocje, które narosły wokół opcji walutowych oraz spekulacyjnych gier naszą walutą prze zagraniczne instytucje finansowe. Górę zaczęły brać przesłanki innego typu, o zakresie bardziej rozumnym i związanym z fundamentami gospodarki.

Widmo,, euro na 5 złotych” przestało straszyć, nie tylko wskutek interwencji Ministerstwa Finansów na rynku walutowym, ale też glównie gdy okazało się, że są kierowane intensywne działania, zmierzające sluzace do wprowadzenia Naszego kraju do tereny euro. Przy ubiegły piątek, późnym popołudniem przedstawiciele Ministerstwa Finansów poinformowali, że minister Jacek Rostowski spotkał się w tejze sprawie z unijnym komisarzem do kwestii gospodarczych jak i równiez walutowych, Joaquinem Almunią. Odmówili komentarza co do informacji o toczących się rozmowach wraz z Europejskim Bankiem Centralnym. Przy mediach pojawiły się poniewaz doniesienia o,, tajnych negocjacjach”, które toczyć się mają między przedstawicielami Polski i EBC już od 3 tygodni.

Takie komentarze mogą budzić spekulacje wpływające na notowania złotego korzystnie, jak i wprowadzać niepokój na zbyt. Wejście az do systemu ERM-2 wiąże się z koniecznością utrzymania wartość naszej waluty w przedziale +/- 15 proc. wokół ustalonego kursu. Zdaniem części komentatorów może to zwiększać chęć spekulacyjnego ataku w złotego. O tym, że to teoretyczne możliwe, świadczy porzadnie znany zbieg okolicznosci udanej walki George Sorosa z brytyjskim funtem.

Ponadto atak w złotego byłby po wejściu do,, węża walutowego” utrudniony, gdyż w walce sposród nim mielibyśmy nie tylko własne rezerwy walutowe, ale też wsparcie Europejskiego Banku Kierowniczego. Warto zdawać sobie sprawę z tegoz, że negocjacje w kwestiach tak zasadniczych jak wejście do tereny euro, cos wiecej niz Polski, ale równiez jakiegokolwiek innego kraju, są dość zagmatwane. Zwykle rozpoczynają się od momentu nieformalnych kontaktów przedstawiciela agencji bankowej centralnego kraju aspirującego sluzace do strefy euro z przedstawicielem EBC.

Wszystko wskazuje, że owe,, tajne negocjacje” to właśnie ów pierwszy cykl. Skoro Ministerstwo Finansów oficjalnie informuje na temat rozmowach ministra z unijnym komisarzem przy tej kwestii, można sądzić, że przebiegł on pomyślnie. Nie oznacza to jednak końca oficjalnej procedury, ale jej początek. Jak i równiez do do niej finalizacji sporo na naszym wlasnym rynku walutowym może się jeszcze zdarzyć.

UJRZYJ TAKŻE:

  • Forex: sprawdź warsztaty walut przez internet

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy