Tauron nabedzie aktywa od Vattenfalla za 4, 63 miliarda złotych

Tauron nabedzie aktywa od Vattenfalla za 4, 63 miliarda złotych
27 lipca, 2020
Category: gielda

Tauron Polska Energia a takze Vattenfall AB podpisały przedwstępną umowę sprzedaży 1. 249. 693 dzialaniu spółki Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny (GZE) zbytnio prawie cztery, 63 miliarda złotych a mianowicie podał Tauron w komunikacie.

Tauron podał, że kwota nie większa niż 3. 625. 954. 624, 00 złotych zostanie zapłacona gotówką, zaś kwota nie mniejsza niż 1. 000. 000. 000, 00 złotych będzie stanowić równowartość przejętego przez spółkę od Vattenfall w dniu zamknięcia transakcji długu w stosunku do GZE i jej spółek zależnych.

_ – W wypadku nie zamknięcia transakcji poprzednio końcem bieżącego roku, od czasu dnia 1-wsza stycznia 2012 roku az do dnia zamknięcia część ceny nabycia (bez ostatecznej wartości Długu ) podlegać będzie indeksacji według stopy procentowej 6 % w stosunku rocznym _ – napisano w komunikacie.

W nastepstwie transakcji Tauron stanie się pośrednio właścicielem podmiotów zależnych od GZE: Vattenfall Distribution Poland S. A., Vattenfall Sales Poland Sp. wraz z o. o., Vattenfall Network Services Poland Sp. wraz z o. o., Vattenfall Wolin-North Sp. z o. o., oraz Vattenfall Business Services Poland Sp. z. o. o., która zostanie nabyta przez GZE w dniu zamknięcia sprawie.

Zobacz jakim sposobem kurs Tauronu zareagował na tą wiadomość

Zamknięcie transakcji zostało uzależnione od momentu uzyskania poprzez Tauron zgody prezesa UOKiK na wykonanie koncentracji.

Maksymalny termin spełnienia się powyższego warunku witryny wyznaczyły na 23 czerwca 2012 r., przy czym w wypadku wydania za posrednictwem Prezesa UOKiK decyzji warunkowej zezwalającej dzieki dokonanie sprawie i odwołania się poprzez Tauron od czasu takiej woli, termin tenze ulegnie przedłużeniu i zamknięcie transakcji będzie mogło zostać dokonane sluzace do dnia 31 lipca 2013 roku.

Dostrzez na pozostalej stronie jakim sposobem Zakup aktywów vattenfalla wpisze się w strategię stajnie

_ _

_ – Nabywanie GZE doskonale wpisuje się w strategię realizowaną za posrednictwem Grupę Tauron. Przejmując te aktywa wykorzystujemy wyjątkową jak i równiez niepowtarzalną okazję, która pojawiła się na polskim rynku energetycznym. Możliwość integracji infrastruktury dystrybucyjnej na południu Polski, gdzie głównie koncentruje się nasza główna działalność, wydaje sie byc wręcz naturalna _ – powiedział cytowany w komunikacie prasowym Dariusz Lubera, prezes Tauronu.

_ – Zdobywamy aktywa, które znakomicie uzupełnią naszą działalność i pozwolą wygenerować dodatkową wartość w postaci większego bezpieczeństwa dla wlasnych obecnych jak i równiez potencjalnych klientów, cenny know-how i wciaz lepszy dostęp do bardzo dużego jak i równiez chłonnego branzy Górnego Śląska _ – dodał.

Tauron podał, że dzięki akwizycji spółka bedzie się jedynym dystrybutorem ciepla na terenie całej Polski południowej (za wyjątkiem województwa podkarpackiego). Dzięki naszej transakcji znacząco wzrośnie także liczba klientów końcowych a takze wolumen dystrybuowanej i sprzedawanej energii elektrycznej. Ekipa Tauron spodziewa się, że transakcja będzie dodatkowo źródłem synergii wynikających z integracji nabytych aktywów.

Tauron podał, że dzięki przejęciu GZE zyska 11 TWh i 1, 1-wsza mln klientów w dystrybucji, 6, jedenastu TWh sprzedaży i 1-wsza, 1 mln klientów przy segmencie ruchu i trzydziestu MW po OZE.

Dodał, że wspaniale dopasowanie geograficzne pozwoli dzieki ograniczenie niebezpieczenstwa przeprowadzenia transakcji oraz uzyskanie znaczących potencjalnych synergii. Połączenie biznesów poprawić ma znacząco efektywność operacyjną, przyczynić ma się do optymalizacji kosztów, poprawy budowle finansowej oraz profilu ryzyka biznesowego ekipy Tauron i redukcji ryzyka związanego wraz z ekspozycją dzieki CO2 (dzięki nabyciu farmy wiatrowej na temat mocy 30 MW).

_ – Całkowita wartość sprawie wynosi czterech, 6 mld zł, co odzwierciedla wartość firmy w wysokości trzy, 5 mld zł (oraz środki pieniężne netto przy wysokości 1-wsza, 1 mld zł) _ – napisano w komunikacie.
_ _Tauron podał w komunikacie, że zobowiązał się az do zapłaty dla Vattenfall po ciągu pięciu dni roboczych od miesiaca zawarcia umowy depozytu przy wysokości 120 milionów złotych.