Jak finansować górnictwo i dokąd sprzedawać węgiel? Zespół wciąż pracuje  Informacje

Jak finansować górnictwo i w którym miejscu sprzedawać węgiel? Zespół nadal pracuje

Finansowanie górnictwa węgla kamiennego i płynność finansowa spółek górniczych, materie importu energii i struktura sprzedaży węgla - to obecnie główne obszary robót międzyresortowego zespołu ds. funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego a mianowicie podało Ministerstwo Gospodarki.

Jak poinformowało w piątek ministerstwo gospodarki, obecnie czynności zespołu w znacznym zakresie ukierunkowane zostały na sprawy związane z finansowaniem górnictwa węgla kamiennego, możliwościami ograniczenia importu energii elektrycznej, nową koordynacją sieci sprzedaży węgla kamiennego oraz krótko i długookresową płynnością finansową spółek górniczych.

Działa od maja

Polskie górnictwo na głębokim minusie. Ponad miliard złotych straty na handlu

Resort przypomniał, że skład został powołany przez premiera Donalda Tuska 5 maja w celu przeanalizowania działania polskiego górnictwa węgla kamiennego wraz z aktualizacją koncepcji rozwoju i zwiększenia konkurencyjności sektora, opracowania koncepcji szerszego wykorzystania energii z węgla kamiennego w celu podniesienia bezpieczeństwa energetycznego Polski a także przygotowania rekomendacji dla kolejnych działań służących poprawie działania sektora górnictwa węgla kamiennego, w poniższym jego restrukturyzacji.

6 czerwca zespół przedstawił premierowi raport, w jakim ocenił, że sektor górnictwa węgla kamiennego w Naszym kraju jest w stanie krachu, a za problemami spółek węglowych stoi cały łańcuch przyczyn, których skumulowane oddziaływanie, uruchomione przez głęboki spadek cen, odczuwa obecnie pełna branża. Zespół stwierdził także, że trendy spadku cen i popytu na lokalny węgiel mają miejsce w warunkach wyraźnego ożywienia polskiej gospodarki w drugiej połówce 2013 r. i w 2014 r., a kierunki te idą w parze ze spadkiem światowych opłat innych nośników energii – ropy naftowej i gazu.

Według informacji ministerstwa gospodarki, wstępne rekomendacje gwoli sektora zakładają wzrost popytu na polski węgiel, operacje rozwojowe, zmiany organizacyjne, uelastycznienie pracy i restrukturyzację zobowiązań publiczno-prawnych.

Po nowemu

31 lipca prezydent podpisał nowelę ustawy o funkcjonowania górnictwa węgla kamiennego w czasach 2008-2015, która zakłada, że Kompania Węglowa przez półtora roku nie będzie musiała spłacać zaległych zobowiązań względem ZUS.

PiS chce embarga na rosyjski węgiel

Po spotkaniu po ubiegłym tygodniu premiera spośród szefami górniczych związków doświadczonych, oceniali oni, że ustawa ta na krótką metę przywróciła płynność KW. Związkowcy zaproponowali wtedy też strategię konsolidacji - w krytycznej kolejności spółek węglowych sporządzających węgiel energetyczny, czyli KW i Katowickiego Holdingu Węglowy z Węglokoksem, a w dalszej perspektywie z sektorem energetycznym. Propozycja ta miała zostać poddana analizom.

Duża strata

W środę ministerstwo gospodarki podało, hdy w pierwszym półroczu utrata finansowa polskiego górnictwa węgla kamiennego wyniosła 772, trzech mln zł netto. Od stycznia do czerwca sfera usług na samej sprzedaży węgla straciła 1, 05 mld zł, wobec uzyskanego przy analogicznym okresie 2013 r. zysku na poziomie 64 mln zł.

Z opublikowanych danych wynika, hdy w pierwszym półroczu lokalne kopalnie wydobyły nieznacznie powyżej 34 mln ton węgla kamiennego - to na temat 2, 8 mln ton mniej niż w pierwszym półroczu poprzedniego roku. Pod koniec czerwca na zwałach kopalń było 8, 3 mln ton niesprzedanego węgla.

W pierwszym półroczu zatrudnienie w sektorze zmniejszyło się o blisko 3 tys. osób – do 104 tys. pracowników, z czego prawie 80 tys. stanowią zatrudnieni pracujący pod glebą.