Fiskus będzie skuteczniej ścigał ukrywających dochody? Rząd zdecydował  Informacje

Fiskus będzie skuteczniej ścigał ukrywających profity? Rząd zdecydował

Wprowadzenie klauzuli przeciw unikaniu opodatkowania przewidują przyjęte we wtorek przez rząd założenia do odwiedzenia projekt nowelizacji ordynacji podatkowej. Dzięki zmianie fiskus zostanie mógł skuteczniej ścigać ogromne korporacje, które ukrywają własne dochody.

Centrum Informacyjne Rządu napisało we wtorkowym komunikacie, że celem projektowanych zmian jest "racjonalizacja jak i również uproszczenie procedur podatkowych i uszczelnienie systemu poboru podatków". Według CIR są one z jednej strony reakcją na bieżące, pilne potrzeby podatników, a z drugiej – pozwolą sprawniej zwalczać oszustwa podatkowe i reagować na patologiczne zachowania.

Rząd szykuje sidła podatkowe na korporacje

"Klauzula pozwoli zwalczać nienaturalne konstrukcje prawne, zwykle zawierające elementy zagraniczne, wykorzystywane przeważnie przez wielkie korporacje do unikania zapłaty podatku. Celem klauzuli jest przede wszelkim prewencja. Przyjmuje się, hdy klauzula będzie miała zastosowanie, gdy transakcja została rzeczywiście przeprowadzona, a czynności sądowe zmierzały do obejścia upoważnienia podatkowego" - poinformowało Środku Informacyjne Rządu.

Przykład światowy

Według służb drukowanych rządu klauzula jest powszechnie stosowana na świecie, zaś jej wprowadzenie zaleca Komisja Europejska. Polska należy do odwiedzenia nielicznych krajów, które tego rodzaju rozwiązań jeszcze nie wprowadziły. W związku z klauzulą wprowadzone mają być tak zwane. opinie zabezpieczające wydawanie dzięki wniosek podatnika; powołana będzie niezależna od administracji ekspercka Rada ds. Unikania Opodatkowania, opiniująca sporne sprawy. Sporne decyzje nie będą podlegać wykonaniu, a firma zostanie miała możliwość korekty deklaracji w końcowej fazie działania podatkowego w zakresie używania klauzuli.

Ponadto zaświadczenie przewiduje wprowadzenie pełnomocnictw uniwersalnych do reprezentowania we każdego sprawach podatkowych (obecnie pełnomocnik powinien złożenia pełnomocnictwa oddzielnie do każdej sprawy). Będą one składane w formie elektronicznej do centralnego rejestru i nie będą podlegać opłacie skarbowej. Nadal stanie się istnieć opcja złożenia pełnomocnictwa szczególnego (papierowego lub elektronicznego) ważnego tylko do określonej sprawy.

Podatkowe tajemnice zagrożone? Ministerstwo potrzebuje nowego organu kontrolnego

"Proponuje się wprowadzenie ujednoliconej formy elektronicznych raportów wraz z ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych. Takie raporty będą przekazywać, na żądanie organu w ramach toczącej się funkcje, ci podatnicy, którzy rachunkowość podatkową prowadzą elektronicznie" a mianowicie wyjaśniło CIR. Zdaniem pisarzy założeń zmiana taka pozwoli szybciej przeanalizować dane, skrócić czas kontroli i zredukować angażowanie podatnika.

Dla kogo kontrola?

W założeniach przewidziano, że dopuszczalne będzie wskazanie adresu do korespondencji (innego niż zamieszkania) oraz doręczenie na skrytkę pocztową. Pełnomocnikom zawodowym (adwokat, radca prawny, doradca podatkowy) pisma będą mogły być doręczane elektroniczne.

W komunikacie wskazano, że resort finansów proponuje wprowadzenie rozwiązań, które umożliwią przejęcie za pośrednictwem urząd kontroli skarbowej działania (UKS) prowadzonego przez urząd skarbowy. Zaznaczono, że UKS ma znacznie szerszy dostęp do danych bankowych. "Procedura ta będzie stosowana wtedy, jeśli informacje uzyskane za pośrednictwem urząd skarbowy z banków, w zakresie przysługujących im uprawnień, nie pozwolą na całkowite wyjaśnienie sprawy" - zaznaczono.

Ministerstwo finansów potrzebuje też umożliwić wyznaczenie poszczególnego "wiodącego" urzędu w sprawach powiązanych podmiotów, objętych specyfiką miejscową różnych urzędów. Wyjście to byłoby stosowane przy przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa skarbowego lub ubezpieczenia dowodów jego popełnienia. Ułatwi ono zwalczanie zorganizowanej przestępczości gospodarczej.

Zapytanie grupowe

Autorzy założeń zaproponowali też wprowadzenie "grupowego" wniosku o interpretację podatkową, który umożliwi wyjaśnić wątpliwości dotyczące sprawie dla każdego zainteresowanego kontrahentów. Dopracowana ma zostać też specyfikacja interpretacji ogólnej.

"Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom podatników, zaproponowano umożliwienie technicznej zapłaty datku przez podmiot inny niż podatnik – do poziomie 1000 zł. Ponadto pozwala się zapłatę podatku poprzez małżonka lub innego członka rodziny podatnika bez zakresu kwotowego. W tych przykładach przyjmuje się, że należność następuje ze środków podatnika, jeśli treść dowodu ceny nie budzi wątpliwości" a mianowicie napisano w komunikacie.

Założenia przewidują otwarcie Rejestru Zastawów Skarbowych (informuje mężczyzna o zabezpieczeniach na ruchomościach i zbywalnych prawach majątkowych). Będzie on dostępny gwoli każdego, nieodpłatnie przez sieć.