Agencja SP utrzymuje rating gwoli Polski z oceną BBB

S&P utrzymuje rating Polski z perspektywą negatywną. Widzi zagrożenia

Agencja ratingowa S&P Global Ratings ogłosiła utrzymanie oceny BBB+ dla Polski z perspektywą negatywną. Wskazała na wymogi dla finansów publicznych przy dłuższej perspektywie, dotyczące zwłaszcza systemu emerytalnego. W kwietnio agencja obniżyła rating Polski, wtedy złoty gwałtownie się osłabił.

Agencja S&P nie zmieniła swojego ratingu dla Polski, który został obniżony pół roku nim. W walucie zagranicznej, po krótkiej i długiej perspektywie, rating został utrzymany na poziomie BBB+/A-2, a w walucie krajowej na poziomie A-/A-2.

"Perspektywa negatywna odzwierciedla nasz pogląd, że istnieje prawdopodobieństwo co najmniej 1 do trzech, że mamy możliwość obniżyć rating w przeciągu kolejnych 18 miesięcy, jeśli zostanie osłabiona wiarygodność strategii monetarnej albo finanse publiczne pogorszą się wobec naszych obecnych oczekiwań" - wskazała w komunikacie.

Agencja Standard & Poor's przy styczniu br. obniżyła długoterminowy rating polskiego długu przy walucie obcej do poziomu "BBB+" z "A-", spośród perspektywą negatywną. Złoty w takim przypadku gwałtownie się osłabił.

Wybory parlamentarne

Unia Europejska z niższym ratingiem. Za pośrednictwem Brexit

Jak podała agencja, w wyniku ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych, a co za tym idzie, zmian w najistotniejszych instytucjach państwowych, istnieją trwogi, czy Narodowy Bank Polski pozostanie niezależny.

"Ratingi odzwierciedlają stosunkowo niski poziom profitów, osłabiony system kontroli jak i również równowagi pomiędzy kluczowymi instytucjami oraz wyzwania, stojące poprzednio systemem finansów publicznych, które wynikają z systemu emerytalnego" - napisano w uzasadnieniu decyzji.

Agencja odnosi się także do sparaliżowania pracy Trybunału Konstytucyjnego.

"W naszej opinii zmiany dokonane w polskim Trybunale Konstytucyjnym nadal sprawiają, że instytucja pozostaje praktycznie sparaliżowana" - zaznaczyła S&P. "Pomimo wszczęcia procedury oceny praworządności UE i niekorzystnych doświadczeń Komisji Weneckiej rząd jeszcze nie cofnął zmian" a mianowicie dodała.

Wątpliwy Plan Rozwoju

S&P podkreślił równolegle, że Polska ma przeciętne zewnętrzne potrzeby finansowe Lokalny, a potencjał gospodarczy wydaje się silny.

"Naszym zdaniem, niektóre wizje rządu i działań powyborczych będą sprzeczne. Dla przykładu, podczas gdy planuje się zwiększyć krajową stopę oszczędności, wprowadza się rozwiązania, które mają podnosić konsumpcję, jak program Familia 500 plus. W relacji z tym, pozytywny oddziaływanie Planu Morawieckiego stoi pod spodem znakiem zapytania do czasu, aż zostaną przedstawione skonkretyzowane propozycje działań" - dodali analitycy.

S&P prognozuje, że w 2016 roku kalendarzowego wzrost gospodarczy w Polsce wyniesie 3, 5 proc. W mniemaniu agencji, będzie mieć w to wpływ duży popyt krajowy, a także wzrost produkcji, wspierany przez eksport dóbr do Niemiec. Spośród kolei deficyt budżetowy dzierży wynieść 3 proc. PKB w latach 2016-2019.

W maju agencja Moody's utrzymała rating polskiego długu na poziomie A2/P-1, lecz zmieniła perspektywę ratingu wraz z stabilnej na negatywną. Z kolei agencja Fitch posiada ogłosić swoją ocenę kolejny lipca.

Niepewność na Brexicie

Agencja S&P opublikowała ponadto listę krajów w Europie Środkowo-Wschodniej, których gospodarki są najbardziej zagrożone po Brexicie. Polska znalazła się na czwartym miejscu, po Litwie, Łotwie i Węgrzech. Jednak S&P zaznacza, że w przypadku naszego kraju "oczekuje się, że wpływ Brexitu musi być w najbliższej możliwości ograniczony".

Stopień, określający poziom wpływu Brexitu na osłabienie gospodarek Europy Środkowo-Wschodniej, obrazuje poniższa mapa:

Źródło: S&P Jakim sposobem bardzo Brexit moze osłabić gospodarki Europy Środkowo-Wschodniej?