GUS: przyrost naturalny w Naszym kraju w 2015 rok wyniósł -0, 7

Polska wyludnia się. Ubywa pracujących, a przybywa emerytów

W 2015 r. wzrost naturalny w naszym państwie wyniósł - 0, 7 - podał w poniedziałek Główny Urząd Statystyczny. GUS wyliczył, że na końcu grudnia ub. roku było nas 38 mln 437 tys. osób.

60, 3 proc. ludności Polski stanowili mieszkańcy miast, (w 1980 r. było to 58, 7 proc., w 2000 r. 61, 9 proc. ); na 100 facetów przypadało średnio 107 pań (w 1980 r.: 105, w 2000 r.: 106). Różnice między liczbą dziewczyn a mężczyzn mniejsze istnieją na wsi, gdzie dzięki jednego mężczyznę przypada - niezmienne od 1980 r. - 101 kobiet. Po miastach na jednego pana przypada 111 pań jak i również od lat ta rozbieżność się powiększa (w 1980 r. na 100 facetow mieszkańców miast przypadało 108 kobiet).

Skromniej Polaków się rodzi, większą ilość umiera. Ubywa nas czwarty rok z rzędu

Mniej małżeństw, więcej rozwodów

Na każdy 1000 osób przy 2015 r. urodziło się 9, 6 nowych Polaków, zmarło jednak 10, trzy osób - oznacza to, że w 2015 r. przyrost naturalny w Polsce był ujemny i wyniósł -minus 0, 7. Na rzecz porównania, w 1980 r. przyrost naturalny wynosił 9, 6 proc., w 1990 r. 4, 1 proc. w 2000 r. a mianowicie 0, 3 zaś po 2010 r. - 0, 9.

Na lokalizacji lat zdecydowanie spadła śmiertelność niemowląt. O ile w 1980 r. na 1000 żywych urodzeń notowano 25, 5 zgonów, do tego stopnia w 2000 r. było to przeciętnie 8, 4 zgony, po 2010 r. - 5, a w 2015 r. - 4.

Spada też liczba zawieranych w Polsce małżeństw. W 1980 r. na 1000 osób zawierano średnio 8, 6 małżeństw, w 2000 r. było to 5, pięć zaś w 2015; cztery, 9. Wzrasta z kolei suma rozwodów; na 1000 jednostek w 1980 r. procent rozwodów wynosił 1, jednej; w 2015 to 1-wszą, 8 proc.

Źródło: GUS Liczba populacji w Polsce w 2015 roku

Od lat spada też dzietność Polek i to bez aspektu na miejsce zamieszkania. W 1980 r. tzw. współczynnik dzietności (określający liczbę urodzonych najmłodszych przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym) wynosił 2, 276; na wsi 2, 908, a w miastach 1, 928.

W 2000 r. współczynnik ten wynosił odpowiednio 1-wszą, 367; na wsi 1-wszą, 652, w miastach 1, 201. Według ostatnich danych empirycznych GUS za 2014 r. współczynnik dzietności w Polsce wyniósł średnio 1, 290; na wsi 1, 390, w miastach 1, 217.

Jak wynika wraz z wyliczeń Urzędu w 2015 r. w wieku produkcyjnym było 62, 4 proc. ludności (w 2010 r. 64, 4 proc. ), przedprodukcyjnym 18 proc. (w 2010 r. 18, jedenastu proc. ) zaś przy wieku poprodukcyjnym 19, 6 proc. (w 2010 r. 16, 8 proc. ).