Zbyt złotego oczekuje na dane

27 lipca, 2020
Category: waluty

Poniedziałek przyniósł kontynuację osłabienia polskiej waluty. EURPLN zakończyło dzień na poziomie 3, 9250 tuż powyżej istotnego z punktu widzenia analizy technicznej poziomu 3, 92, otwierając drogę ku 3, 96. Również USDPLN straciło dzieki wartości momentami przekraczając pulap 3, 30 ostatecznie kończąc dzień przy okolicach trzy, 28, czemu pomógł w znacznym stopniu wzrostu szkolenie EURUSD w okolice 1, 1970. To czy złotówka w dalszym ciągu będzie kontynuować osłabienie zależeć będzie w znacznym stopniu od momentu wyników terazniejszych publikacji, których po cichym poniedziałku teraz będziemy dysponowali całą serię.

Zaczynamy na temat 11: 00 indeksem koniunktury w niemieckiej gospodarce instytutu ZEW, który, pomimo, że przeprowadzony jest tylko na lokalnych niemieckich firmach, to jednak odzwierciedla procesy zachodzące w całej Unii Europejskiej. Wzrost wartości indeksu mógłby dać impuls wspólnikom do kupna europejskiej waluty, która co wiecej powinna być wspierana wiadomosc ogłoszoną za posrednictwem Zjednoczone Emiraty Arabskie o zamiarze wymiany 10% rezerw walutowych wraz z dolara w euro.

Później czekają naszej firmy informację ze Stanów, w niniejszym główną uwagę należy skupić na saldzie bilansu płatniczego oraz sprzedaży detalicznej. W przypadku pierwszej albumów tematycznych wzrost deficytu przysporzyłby kolejnych obaw o zadłużenie największej światowej gospodarki. W przypadku sprzedaży detalicznej rozpatrywać będziemy ją głównie po odniesieniu do inflacji. Nizszy wzrost wartości zmniejszyłby presję na dalsze podwyżki stóp procentowych, jak mogłoby się przyczynić sluzace do osłabienia dolara.

Taki obrót wydarzeń pomógłby zapewne również krajom wschodzącym, w tym Naszym narodzie, gdzie ostatnio obserwowany odpływ kapitałów w głównej mierze spowodowany wydaje sie byc większą stopą zwrotu możliwą do osiągnięcia zarówno na starym kontynencie jak i we Stanach.

Zapoznamy również dzis saldo w rachunku obrotów bieżących w naszym kraju. Jednak nie oczekujemy, aby publikacja ów wywarła duże znaczenie w inwestorach. Powinno sie również zwrócić uwagę na dzisiejszą debatę sejmową, w trakcie której zaplanowana jest debata na temat powołania komisji śledczej w sprawie Nadzoru Bankowego i przewodniczącego NBP Leszka Balcerowicza. Dalsze oskarżenia pod jego kątem nie powinny polepszyć nastrojów w naszym kraju.

We use cookies to provide you with the best possible experience. By continuing, we will assume that you agree to our cookie policy